Information about tickets to the election night

Good evening!

Tomorrow (18/10) it is finally time to buy tickets for the American Election Night!
Between 12pm and 1pm, UpF, Nordpol and Samvetet will stand in the Lindell Hall ready to sell tickets. The price for an American style dinner, an alcoholic or non-alcoholic drink, a dessert and a fabulous night is only 130 SEK. We recommend you to pay via Swish but cash is also accepted. Note that the number of tickets are limited to only a 100 and that UpF, Nordpol and Samvetet have a certain number of pre-booked tickets each to guarantee that members from all associations have a chance to participate. We also want to inform you that the dinner is only open for members of the hosting associations! So make sure to swing by us tomorrow during your lunch break to not miss this event. For those of you who are not interested in participating in dinner or are not members, there will be a drop-in after 11pm.

We hope that you are looking forward to the Election Night as much as we are!

/ UpF, Nordpol and Samvetet

Sök till LSU:s representantuppdrag i FN

Paraplyorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, har flera internationella representantuppdrag för ungdomar. Uppdragen gäller plattformar såsom FN:s generalförsamling, FN:s högnivåforum, EU, Europarådet, och många fler. Då UpF Umeå tillsammans med andra utrikespolitiska föreningar i Sverige bildar Utrikespolitiska förbundet (UFS) som är medlem i LSU har utrikespolitiska förbundet möjlighet att nominera en person till FN:s generalförsamling och en person till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. I denna länk hittar ni mer information om tulysningarna, beskrivning av uppdragen samt plattformarna i FN: http://lsu.se/representera-sveriges-unga-i-fn-2017/

Utrikespolitiska förbundet har en historia av hög representation i dessa internationella representantuppdrag, eftersom våra medlemmar har ett genuint brinnande engagemang för utrikespolitiska frågor.

Om ni är intresserade av att ansöka till LSU:s representationsuppdrag är sista anmälningsdagen för UFS nominering av de två representantposterna den 24 oktober. Ansökan ska bestå av ett CV samt personligt brev på max 600 ord, som skickas till: president@ufsverige.org.

Krav från Utrikespolitiska förbundet på den sökande är:

  • Vara medlem i en utrikespolitisk förening.
  • Vara en god ambassadör för förbundet och dess medlemsföreningar.
  • Verka för verksamhetens syfte om att sprida utrikespolitisk kunskap utifrån en mångfald av perspektiv.
  • Vilja stärka Sveriges utrikespolitiska föreningar och ge ett mervärde till föreningarna genom representationsuppdraget i FN.

Krav från LSU på den sökande är:

  • Personen ska vara väl förankrad i någon av LSU:s medlemsorganisationer.
  • Vara mellan 18-25 år då uppdraget genomförs.
  • Personen bör ha en insikt om och förståelse för ungdomspolitiska perspektiv, vara intresserad av och ha erfarenhet av påverkansarbete och en vilja att verka i politiska miljöer.
  • Den sökande ska också vilja vara en resurs för LSU:s medlemsorganisationer.

 

Efter deadline skickas alla ansökningar till UFS förbundsstyrelse som under en vecka kommer att ta beslut via per capsulam (mejl) om vilka två ungdomar som förbundet ska nominera till representantuppdragen. Den 1:a november skrivs nomineringarna tillsammans med de två nominerade, och skickas därefter in till LSU.

FN representant unga .jpg

LSU:s representant, Noura Berrouba, är för tillfället i New York där hon under 2-3 veckor representerar Sverige i Generalförsamlingens 71:a session.

fn representant unga 2.jpg

Unga FN-representanter.

 

Open job positions at SAIA

Do you want to work at the Swedish Association of international affairs (SAIA) and spead knowledge and create debate about global issues? SAIA now has three different vacant posts up on there website: http://ufsverige.org/lediga-tjanster/. Do not miss the final deadline to apply for the posts, only a couple of days left!

UpF Årsmöte / UAIA Annual meeting

INFO IN ENGLISH BELOW

Välkommen till Utrikespolitiska Föreningens Årsmöte 2016! Årsmötet kommer hållas 2016-09-29 kl. 16.00 i sal S.506, Samhällsvetarhuset.

Årsmötet kommer behandla föregående verksamhetsår, verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisorns berättelse. Därefter kommer fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det föregående verksamhets- och räkenskapsåret.
Dessutom kommer Årsmötet att hålla fyllnadsval för Vice Ordförande, Kassör, Aktivitetsansvarig, Reseansvarig, Redaktör, samt Valberedning (3). Detta innebär att alla som är intresserad av dessa poster bör delta på årsmötet för att kunna presentera sig, svara på frågor och eventuellt bli vald. Intresseanmälan och ett personligt brev bör skickas till info@upfu.org eller ordf@upfu.org innan mötet men du kan även kandidera på plats.

Årsmötet regleras i Stadgarna §11.

Om du inte har fått en kallelse via email med ytterligare information, vänligen kontakta Ida Wicht på: sekreterare@upfu.org

Med hopp om att se dig där,

Styrelsen genom Carolina Köhler de Castro
Ordförande
Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitet
Mail: ordf@upfu.org
______________________________________________________________

Welcome to Umeå Association of International Affair’s annual meeting of 2016! The annual meeting will be held 2016-09-29 at 16:00 in room S506, Social Sciences Building, Umeå University.

The Annual Meeting will address the past operational and fiscal year, the operational and financial report and the auditor’s report. The Meeting will decide on the board’s freedom from liability for the past operational and fiscal year.

In addition, the Meeting will by-elect for the posts Vice President, Treasurer, Head of Activity, Head of Travel, Editor, as well as members of the Election Committee (3). This means that everyone that is interested in these posts should attend this meeting to present themselves, answer questions and perhaps become elected. If you are interested in these posts you should also send an email to info@upfu.org ordf@upfu.org with a personal letter. However, you can also candidate directly at the meeting.

The annual meeting is regulated in the by-laws §11.

If you haven’t recieved an invitation by email with additional information, please contact Ida Wicht at: sekreterare@upfu.org

With hope to see you there,

The Board through President Carolina Köhler de Castro
Umeå Association of International Affairs
Mail: ordf@upfu.org

UpF at Umeå University welcome fair!

We at the Umeå Association of International Affairs would like to welcome all students, new and old, to this autumns semester at Umeå University!
We will be present at the welcome fair on the 1st of September in Lindellhallen/Universum with a table, a few happy board members to greet you and at least one bowl of candy. If you want to learn more about the association, become a member, or learn how to get involved in our committees or even the board itself, please swing by and we will be happy to tell you all you need to know!

We have a very exciting year ahead of us, filled to the brim with interesting events and activities, and we would love it if you were to come along and share it with us!

See you there!

Attention, you can now become a member on our website! Read more at upfu.org/engagera-dig or under the tab Join us. As a member you´ll have free entrance to all of our events and much more.

Already a member? Just check your membership card, there you´ll have “Date issued”.

Vacant board posts 16/17

Dear members,

We still have som vacant spots in the board for 16/17! Apply or/and spread the word!

WHAT IS UAIA?

UAIA is part of a umbrella-organization which organizes 13 Associations of International Affairs and 5000 members. We aim to spread knowledge about our global world through lectures, discussions and study-trips, through bringing people together, networking and creating meaningful relationships.

WE ARE LOOKING FOR

We are looking for happy people interested in global affairs, who think knowledge is best when shared, and would like to manage and develop UAIA.

Vice President

As Vice President you have a great responsibility for the administrative work of the association. You should be well informed in the projects of the association so that you can assist the chairman as much as possible. Also, you are required to substitute the chairman when she/he is absent. You should have planning skills, taking initiative and a will to develop and improve both the administrative work of the association as well as the cooperation within the board. This year the vice president will have the unique opportunity to join a leadership course (free of charge) in Stockholm held by Folk och Försvar.

Treasurer

As treasurer you have the main responsibility for the economics of the association, together with administrative work of the board. For example, you will have extended contact with the accountant, bookkeeping and be in charge of payments to and from the association. When applying, you should have some experience of working with economy in any form.

Head of Activities

As head of activity you are in charge of social activities during the semesters. It includes planning and carrying out events such as meetings for discussion or member parties. Also, you will have the main responsibility for our newly started film club where once a month the members get the opportunity to participate in a documentary night and discuss current topics. Applying for this post you should have a commitment to the association and wanting to develop the activity committee, thus continue to create opportunities for the members to meet and hang out.

Head of Travel

As head of activity you will be responsible for leading, planning and working with a travel committee to each semester organize a trip for the members of the association. You will have the visionary and the practical responsibility for the trip and its implementation before and at the trip. Having experience of traveling and the capacity of guiding a larger group is meriting. Most importantly, you need to have the drive and the commitment to make the trip as interesting and pleasant as possible.

Editor

The editor has responsibility for distribution of the association’s’ magazine Utpost. Among other things, it is the responsibility of the editor to assemble editorial staff when creating the magazine; writers, graphic designers and photographers. Preferably, you should have an interest for reading and writing and have a vision for future editions of Utpost as well as the development of the editorial work. There has been a discussion about developing a web-based magazine and our vision is therefore that the editor is willing to start the procedure of transforming the magazine.

WHAT UAIA CAN OFFER YOU

1. The best university-experience and an unique way to turn your international affairs-interest into something bigger.

2. Invaluable board-experience and a true merit to your CV.

3. Education in board-work and the possibility to join the national association for a biannual weekend of workshops, commune and education.

4. Reserved spots to the national convention, the Almedalen-week and our own annual study-trip.

5. Lots of networking opportunities and events.

We are actively working with improving the working environment and want to continue to develop the rewards and incitament for the board members. We want to make the time that you put into the association worth your while. When you become part of the board you may influence how to reward each other and implement more elements of self-care.

CAN I APPLY FOR SEVERAL or A NON-SPECIFIC POSITION?

Of course, you may send a general application!

HOW TO APPLY

Does this spike your interest? (it should!) You can send your application to us to ordf@upfu.org

Write a short introduction of who you are and a motivation of why are you interested of the position! You may also apply for several positions.

OR

Just swing by our first board meeting where you can apply and also be elected interim. The meeting is being held the 31th of August 16:00 – 19:00 in the UAIA room.

ELECTION MEETING

You are hereby invited to the Annual Election Meeting for Umeå Association of International Affairs!

When? May 9th 2016, 17.15

Where? Lecture Hall A, Lindell – After our lecture with Henrik Arnstad!

What? The Annual Election Meeting elects board, election comittee and accountant(s), for the next operational year. 

For who? Everybody is welcome – so bring a friend!

Here you can find all the relevant documents for the election meeting:
Agenda for the Annual Election Meeting 2016

Budgetutkast UpF Umeå 16-17
Stadgar UpF Umeå
Operational Plan 2016-2017(1)

Are you interested in any of the commissions of trust? Apply via the Election Committee at valberedning@upfu.org. You can also apply directly at the meeting. The Election Committee will also present their nominations for the Board.

Kind regards,

The Board of Umeå Association of International Affairs