Invitation to Barents Cooperation 25th Anniversary Conference

Dear friends! Exciting opportunities lies ahead.

On behalf of the Swedish BEAC Chairmanship we invite you to the Barents Cooperation 25th Anniversary Conference to be held in Luleå, Sweden 17-18 April.

The overall objective of this conferance is to put the youth perspective at the center of discussions, build on previous achivments of our cooperation and explore the opportunities and challanges that lie ahead.

Accomodation and the trip from Umeå to Luleå will be free of charge.

If you are intrested in participating or have any questions please contact ordf@upfu.org by friday the 9th of march!

Invitation to Luleå 17-18 April (1)
Draft program Luleå 17-18. April

Extra annual meeting!

Välkommen till Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitets extra årsmöte 2017.

Årsmötet kommer hållas 2017-12-07 kl. 16.15 i sal S305.

Årsmötet kommer att behandla styrelsens proposition. Mötet kommer därefter behandla fyllnadsval för Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, Programansvarig, UFS-representant samt Medieansvarig. Detta innebär att alla som är intresserade av dessa poster bör delta på årsmötet för att kunna presentera sig, svara på frågor och eventuellt bli invald. Valberedningen kommer att presentera sina förslag och om du vill söka en post bör en intresseanmälan skickas till valberedning@upfu.org senast den 29/11. Det kommer även finnas möjlighet att kandidera på plats.

Extra årsmötet regleras i stadgarna §13.

Välkomna,
Linnea Pernebrink
Ordförande / President
Utrikespolitiska Föreningen Umeå / Umeå Association of International Affairs

INVITATION TO EXTRA ANNUAL MEETING
Welcome to Umeå Association of International Affair’s extra annual meeting of 2017.

 The Annual Meeting will be held 2015-12-07 at 16.15 in room S305.

The Annual Meeting will address the proposition by the board. The Meeting will then by-elect for the posts President, Vice president, Treasurer, Head of Programme, SAIA representative and Head of Media. This means that everyone with an interest in nominating themselves or someone they know to the vacant posts should attend the meeting in order to present themselves, answer questions and perhaps become elected. The election committee will present their nominees and if you are interested in any of the posts you should send an email to valberedning@upfu.org before 29/11. You can also candidate at the meeting. 

The Extra Annual Meeting is regulated in the by-laws §13.

Mission statement – Head of Media

Mission statement- Vice President

Mission statement- Treasurer

Mission statement- SAIA Representative

Mission statement- Head of Programme

Mission statement- President

Välkommen till Utrikespolitiska Föreningen Umeås Årsmöte 2017!

18058060_1734023163281614_8999696665207540019_n.jpg

Årsmötet kommer hållas 2017-09-28 kl. 16.15 i sal S305.
Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, propositioner med bilagor samt stadgar hittar du nedan.

Årsmötet kommer behandla föregående verksamhetsår, verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisorns berättelse. Därefter kommer mötet besluta om styrelsens ansvarsfrihet för det föregående verksamhets- och räkenskapsåret.

Årsmötet kommer även att hålla fyllnadsval för förtroendeposterna Kassör, Revisor och Valberedning. Detta innebär att alla som är intresserade av att nominera någon de känner eller dig själv till någon av dessa poster bör delta på årsmötet för att kunna presentera sig, svara på frågor och eventuellt bli vald.
Intresseanmälan och ett personligt brev kan skickas till ordf@upfu.org innan mötet (helst innan den 19/9) men du kan även kandidera på plats.
Propositioner som därefter kommer avhandlas på mötet bifogas i detta mail. Medlemmar har även möjlighet att lämna motioner till Årsmötet, vilka ska vara styrelsen tillhanda senast sju (7) helgfria dagar innan Årsmötet.

Årsmötet regleras i stadgarna §11.

Välkomna,
Linnea Pernebrink 

Ordförande
Utrikespolitiska Föreningen Umeå

Bilagor:
Agenda for the Annual Meeting 2017
Balansrapport 2016-2017
Bilaga 1. Budget
Bilaga 2. Mission statements
Bilaga 3. Verksamhetsplan
By-laws
Ekonomisk berättelse 2016-2017
Motionsmall
Resultatrapport 2016-2017
Stadgar
UpF Proposition – Authorized Signatories
UpF Proposition – Revision of mission statements
UpF Proposition – Revision of operational plan
UpF Proposition – Revision of budget

Vakanta poster inför årsmötet hösten 2017/Vacant positions

Kära medlemmar, höstens årsmöte kommer att äga rum den 28 september, och där kommer det finnas poster som behöver tillsättas. Posterna vi söker är:

Revisor

Kassör

Valberedning (3 personer)

Så om du vill engagera dig, har erfarenhet av ekonomi eller föreningsliv och vill hjälpa oss att kunna fortsätta med vår verksamhet så skulle vi varmt välkomna och rekommendera att du anmäler ditt intresse. Om du eller någon du känner skulle passa för uppdragen, skicka ett mail till ordf@upfu.org och anmäl ditt intresse, allra helst innan 19 september. Det kommer även att vara möjligt att kandidera på plats på mötet. Mer information om

Dear members, our annual meeting will be held 28 september, and we currently have a few vakant postions to fill:

Treasurer

Auditor

Accountant

Nominating Committee (3 persons)

So if you want to get involved in UpF, have experience with economy or working with nonprofit organizations and want to help us out in the future, we would very much welcome that you apply. Please try to send your application to ordf@upfu.org before 19 september, but you will also be able to candidate during the meeting.

Mission statement- Treasurer
Mission statement- Nominating Committee
Mission statement- Accountant

Fotbolls-VM i Qatar – Blod, svett och guldvittring

qatar4.jpg

VM 2022 i Qatar är tidernas mest kontroversiella fotbollsmästerskap redan innan det spelats. I ett land som till ytan är lika stort som Skåne planeras det för ett evenemang som ska slå världen med häpnad. Prislappen för mästerskapet beräknas till 1600 miljarder kronor – att jämföra med 120 miljarder kronor som den korruptionstyngda VM-turneringen i Brasilien 2014 kostade.

Arbetarna som ser till att mästerskapet ska bli verklighet jobbar under svåra förhållanden. De flesta kommer från fattiga regioner i Asien och anställs via ett slags sponsorsystem som innebär att arbetsgivaren konfiskerar passen och har total makt över den anställde. Detta leder bland annat till trångboddhet, långa arbetspass (i extremhetta) och att få har råd till sjukvård. “Modernt slaveri” är en formulering som återkommer från fackförbud och internationella granskare. Enligt Indiens och Nepals ambassader i huvudstaden Doha pekar prognosen på att 4000 personer från de två länderna kommer att dö i Qatar innan VM 2022 sparkas igång.

För två år sedan var journalisten Oskar Månsson i Doha och skrev ett reportage om mästerskapet, ett reportage som Qatars statliga VM-organisation försökte stoppa. I föredraget tänker han berätta om mitt arbete och ge en bild av gästarbetarnas villkor och Qatars högtflygande planer. Han kommer också tala om korruptionen inom Fifa och Qatars VM-organisation, samt försöka förklara varför det här är en utveckling som vi förmodligen får vänja oss vid.

IMG_4773.jpg

FREE ENTRANCE FOR MEMBERS
NON MEMBER ONE TIME FEE *40 SEK
UPF – MEMBERSHIP 50 SEK/YEAR

Länk till EVENT

Facebook: facebook.com/upfumea
Member Group: facebook.com/groups/upfmembergroup/?fref=ts
Web: upfu.org
Mail: ordf@upfu.org / info@upfu.org
Follow us on Instagram and Twitter! @upfumeaoskarmansson.jpg

Vacancies in the UpF board 11/5 2017; Apply today!

apply

Are you interested in international affairs and the many perks of being involved in Umeå Association of International Affairs (great fun, new friends, sharing and contributing to knowledge)? Do you want to commit further to the association by becoming part of our incredible (but humble) board? There will be seats to fill at the annual meeting in May, which means that you can apply! The board positions that we are announcing:

– President
– Vice president
– Secretary
– Treasurer
– Board member and Head of programme (2)
– Board member and Head of Communication (2)
– Board member and Head of Activities
– Board member and Head of Travel
– Board member and Editor
– Board member and Head of Podcast
– A SAIA representative

Does any of these positions appeal to you? Then, please read on for important information.

HOW TO NOMINATE YOURSELF AND/OR OTHERS? Send us an e-mail and tell us you’re interested. It doesn’t have to be a long description, just include your contacts. We will respond to all e-mails and set up a meeting where we’ll answer your questions and you may tell us more about yourself. We will happily accept nominations before deadline so that we can start the interview process as soon as possible. It is possible to nominate yourself and/or others for the vacancies at the annual meeting.

DEADLINE FOR NOMINATIONS: 27 April

WHAT UAIA CAN OFFER YOU

1. The best university-experience and an unique way to turn your international affairs-interest into something bigger.

2. Invaluable board-experience and a true merit to your CV.

3. Education in board-work and the possibility to join the national association for a biannual weekend of workshops, commune and education.

4. Reserved spots to the national convention, the Almedalen-week and our own annual study-trip.

5. Lots of networking opportunities and events.

QUESTIONS? E-mail us: valberedning@upfu.org

Our best regards;

Elvira Fritzell, Tilda Molin and Clara Höglund
Election Committee   

 

VACANCIES DESCRIPTIONS

President
The president has the outermost responsibility for the work of the board and the activity of the association. Amongst other things, you have the executive mandate to run the association and you share administrative work with the rest of the presidium. You should have leader qualities and organizational skills as well as a full spectrum approach, focus on cooperation and comprehensiveness to listen.

Vice President
As Vice President you have a great responsibility for the administrative work of the association. You should be well informed in the projects of the association so that you can assist the chairman as much as possible. Also, you are required to substitute the chairman when she/he is absent. You should have planning skills, taking initiative and a will to develop and improve both the administrative work of the association as well as the cooperation within the board.

Secretary
Being secretary means a responsibility for documenting and scoring the work of the association. You have, together with the rest of the presidium, responsibility for the administrative work and translating various documents. Preferably, when applying you should have a drive to develop the work of the association and also show active participation in the duties of the board, and be able to read and write in swedish as well as english.

Treasurer
As treasurer you have the main responsibility for the economics of the association, together with administrative work of the board. For example, you will have extended contact with the accountant, bookkeeping and be in charge of payments to and from the association. When applying, you should have some experience of working with economy in any form.

Head of Activities
As head of activity you are in charge of social activities during the semesters. It includes planning and carrying out events such as meetings for discussion or member parties. Also, you will have the main responsibility for our newly started film club where once a month the members get the opportunity to participate in a documentary night and discuss current topics. Applying for this post you should have a commitment to the association and wanting to develop the activity committee, thus continue to create opportunities for the members to meet and hang out.

Head of Programme
Being head of program means responsibility for planning and arranging lectures. You will also be in charge of and lead a program-committee. The head of program is also a member of the board which requests active work within the board. Preferably, you should be creative and have ideas on how to develop the association. You should have good planning skills as well as social competence and collaboration skills.

Head of Communication
Being Head of Communication means responsibility for marketing the association. You will be in charge of the website and communication via social media such as Facebook, Twitter and Instagram. Further, you will be responsible för creating a monthly newsletter and you will be in charge of and lead a committee. The position is a part of the board which requests active work within the board. You should have good planning skills as well as motivation to develop the association further. It is mandatory to be able to write and speak in English.

Head of Travel
As head of activity you will be responsible for leading, planning and working with a travel committee to each semester organize a trip for the members of the association. You will have the visionary and the practical responsibility for the trip and its implementation before and at the trip. Having experience of traveling and the capacity of guiding a larger group is meriting. Most importantly, you need to have the drive and the commitment to make the trip as interesting and pleasant as possible.

Editor
The editor has responsibility for distribution of the association’s’ magazine Utpost. Among other things, it is the responsibility of the editor to assemble editorial staff when creating the magazine; writers, graphic designers and photographers. Preferably, you should have an interest for reading and writing and have a vision for future editions of Utpost as well as the development of the editorial work. There has been a discussion about developing a web-based magazine and our vision is therefore that the editor is willing to start the procedure of transforming the magazine.

Head of Podcast
In this position you’ll have a lot of freedom to  develop both the podcast itself but also the position as a whole, and that requires that you have the ability to work independently. You will work closely together with the Heads of Programme and Head of Activity to create a common theme in the work of the association, for example by working on the same political themes and reaching specific target groups. Previous experience is a merit but not necessary. What’s most important is that you have ambition to develop the position and create a team that together can create this new platform for debate around international politics.

SAIA
The Association of International Affairs Umeå is a part of the Swedish Association of International Affairs (SAIA) and therefore one person should be sent to represent the local association at the national level. Your task is to bring forward local issues and concerns to the national level and thus act as the central communication channel between the different levels. You should have ambition on how to develop the cooperation between the different associations. Preferably, you should have experience from working within an organization or association and furthermore you need to have the possibility to travel to attend meetings four times a year.

Benny Wenda – Freedom for West Papua

wenda

We would like to invite you to one of our biggest and most exclusive lectures of the spring, where we invite independence leader Benny Wenda to Umeå.

Date: Monday 24/4
Time: 15:00
Place: Lecture Hall A, Lindellhallen

New Guinea is the second largest island in the world after Greenland. Rich in natural resources the island was divided, during the eighteen hundreds, by the British and the Germans to the east and the Dutch to the west. After world war 2 the European powers found themselves in a weakened position and thus started to de-colonize New Guinea. The eastern half of the island, at this point fully controlled by the Australians, gained their sovereignty in 1975 and today go under the name of Papua New Guinea. The western half, still controlled by the Dutch, prepared the western half of the island to gain full independence in 1959, in 1962 they handed over the territory to the “united nations temporary executive authority”, in 1963 the Indonesian government took over control and in 1969 they formally annexed the country.

Benny Wenda is a West Papuan independence leader. He was born in the 1970s, grew up hiding in the jungle with the rest of his tribe, survived a bomb raid were he injured his leg, got arrested later in life and fled to the United Kingdom where he today lives in exile, on the other side of the planet, very far from home. The island is very rich in natural resources and has the biggest goldmine in the world. With the support of the Indonesian government American, British and Australian companies like Freeport-McMoRan, BP and Rio Tinto extract these resources, something these companies and the Indonesian government make huge profits outof. Native Papuans however, see very little, if nothing, of these economic revenues. The territory has also been subject to decades of colonial settlement policies until 2015. Benny Wenda was a Nobel peace price nominee and is fighting tooth and nail to spread awareness of this conflict, don’t miss out on this truly unique opportunity to hear about a horrible situation you never even knew was going on in the first place.

Facebook event

FREE ENTRANCE FOR MEMBERS
NON MEMBER ONE TIME FEE *40 SEK
UPF – MEMBERSHIP 50 SEK/YEAR

Facebook: facebook.com/upfumea
Member Group: facebook.com/groups/upfmembergroup/?fref=ts
Web: upfu.org
Mail: ordf@upfu.org / info@upfu.org
Follow us on Instagram and Twitter! @upfumea

Lecture: Armenia – Past, Present, Future

Photo by MEDIACRAT, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11600921

Armenia

Members, due to the coming UpF-trip to Yerevan, Armenia we thought it would be wise to arrange a lecture on the the topic. To help us do that we have invited Mr. Artak Apitonian, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia to the Kingdom of Sweden and non resident Ambassador of Armenia to the Republic of Finland since 2014. He will come here to host a lecture about the current situation in Armenia, but also the development since the fall of the Soviet Union and the coming election.

Date: Wednesday 3/4
Time: 15:00
Place: Lecture Hall B, Lindellhallen

FREE ENTRANCE FOR MEMBERS
NON MEMBER ONE TIME FEE *40 SEK
UPF – MEMBERSHIP 50 SEK/YEAR

Facebook
Member Group
Follow us on Instagram and Twitter! @upfumea

SAIA at Almedalen!

ALMEDALEN

Every year, the Swedish Association of International Affairs arranges different events during the politician’s week in Visby, colloquially called Almedalsveckan or Almedalen. Almedalen is considered one of Sweden’s largest meeting places for organisations and individuals involved with politics or business, and innumerable questions are on the agenda. In the middle of this mix, focused mainly on domestic politics, SAIA participates in order to contribute to the societal debate, and to highlight through our events what we feel so passionately about; foreign politics.

The Swedish Association of International Affairs is represented in Almedalen with one goal: to create a forum in which to discuss and inform on topics of foreign affairs in a neutral way and from a versatile perspective.

For more information and registration, click here!


Praktikplatser hösten 2017!

cropped-17240452_1677790205571577_5368390930541790493_o.jpg
Då och då så blir vi kontaktade och ombeds sprida information om praktikplatser, detta är något vi gladeligen gör. Vi tänker att det kan vara av stort intresse för våra medlemmar!

Utrikespolitiska Institutet (UI)
Till hösten söker Utrikespolitiska institutets (UI) 5 praktikanter. UI är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. På UI deltar praktikanten i denna kärnverksamhet genom att bidra till forskning och daglig verksamhet. Möjligheterna för praktikanten att skapa sig erfarenheter och kontaktnät är stora. För mer info och anmälan, klicka här!

Tankesmedjan Fri Värld
Vill du praktisera på en arbetsplats som arbetar uteslutande med att sprida kunskap och skapa debatt kring utrikesfrågor? Sök då denna praktikplats på Fri Värld! För mer info och anmälan, klicka här!

Föreläsning: LUNCH & LEARN – Franska presidentvalet

lunch-learn

Hjärtligt välkomna till vår nästa föreläsning under parollen LUNCH & LEARN! Det är precis vad det låter som. Föreläsningarna startar 12:15 och slutar 13:00. Ta med din lunch så står vi för kaffet. I samarbete med Statsvetenskapliga Institutionen vid Umeå universitet.

Denna gång kommer statsvetaren Magnus Blomgren att prata om Frankrikes valsystem och det politiska läget i landet! Föreläsningen kommer ske 22/9 12:15 i Hörsal B, Lindellhallen. Nedan följet en presentation, i urval, från UmU’s hemsida:

Mitt forskningsintresse rör generell demokratiforskning, med inriktning mot europaforskning, parlamentsforskning och partiforskning.

På grundutbildningen i statsvetenskap har jag i första hand undervisat på kurser som “Jämförande politik och förvaltning i ett globalt perspektiv”, “EU, makt och demokrati”, “Empirisk politisk teori”, samt att jag ansvarat för C-uppsatser. Jag har också ansvarat för institutionens nätkurser kring EU. Jag har också undervisat på kurser om “Demokrati och utveckling i Barentsregionen”, som arrangerats av andra institutioner inom universitetet. Jag har även inbjudits som föreläsare kring ämnen som “Den Europeiska Unionen” eller “Partier och dess ideologier” där organisationer utanför universitetet stått som arrangörer.

I samarbete med Statsvetenskapliga Institutionen vid Umeå universitet samt Folkuniversitetet Umeå.

  • GRATIS ENTRÉ FÖR MEDLEMMAR!
  • MEDLEMSKAP 50KR/ÅR!
  • ENTRÉAVGIFT FÖR ICKE-MEDLEMMAR 40KR!

Inte medlem än? Bli det här!
Klicka här för att komma till det aktuella Facebook-evenemanget.

Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter! @upfumea

Föreläsning: Inget nytt under solen?

inget nytt under solen2.jpg

Inget nytt under solen? Ett fågelperspektiv på världsekonomins utveckling sedan 1800-talet.

Trumps valseger och ”Brexit” är exempel på företeelser som i den dagsaktuella debatten har använts som symboler för chockartade kursändringar i en alltmer svårtolkad samtid. Men vad är egentligen nytt under solen och vad kan ses som uttryck för regelbundenheter i världsekonomins långsiktiga svängningar? Det är frågor som Magnus Bohman, lektor i Ekonomisk historia, belyser i en presentation med efterföljande diskussion.

När? 22/3 12:00
Var? Hörsal C, Lindellhallen

Föreläsningen är arrangerad av Utrikespolitiska föreningen tillsammans med Unga Aktiesparare Umeå.

Dom 50 första bjuds på lunchmacka och dryck, så kom i tid!

European Forum Alpbach 2017

Alpbach_flow2ATTENTION!! SCHOLARSHIP APPLICATION DEADLINE 31st OF MARCH!

Don’t miss the amazing opportunity of going to European Forum Alpbach 2017. Theme: Conflict and Cooperation. A 17 days forum in a small village in the Austrian alps. Meet leading European politicians, academics, diplomats, and fellow young scholarship holders from all over Europe. It is an awesome opportunity for broadening your perspectives and knowledge. Students from all disciplines are welcome to apply! Social-scientists, tech-students, economists, journalists, med-students, artists… The interest in a sustainable social, economic and environmental development is what characterises a Forum Alpbach participant. Come discuss with the current and future leaders of Europe how we should shape the future!

Link:

https://www.facebook.com/notes/european-forum-alpbach/everything-you-need-to-know-about-the-alpbach-scholarship-programme/1537393086273780

Link (for those of you who doesn’t use facebook):

https://www.alpbach.org/en/scholarships/

Åk med UFS till Almedalsveckan!

ALMEDALEN.jpg

Almedalsveckan 2017 äger rum mellan den 2 och 9 juli i Visby och UFS kommer vara på plats mellan den 2 och 6 juli. Sedan en tid tillbaka är UFS projektgrupp igång med att planera årets upplaga av UFS i Almedalen. Ungefär 50 platser kommer att stå i vårt förfogande och alla UPF- medlemmar kan ansöka om en plats fr o m 22 mars kl.12.00 på http://ufsverige.org
Via ansökningsformuläret kommer det även vara möjligt att att söka en av våra 4 volontärplatser. Volontärernas huvudsakliga uppgift är att vara en del av projektgruppen under veckan och hjälpa till med sociala medier, film och logistik.

Likt tidigare år bor vi i skolsalar strax utanför Visbys ringmur. Kostnaden för boendet är ca 600 kr per person för hela perioden. Resa till och från Almedalen bokas på egen hand. De flest brukar ta färjan från Nynäshamn till Visby, det tar cirka 3 timmar och kostar ( om man är ute i god tid) 200-300 kr tur-och retur.
Vi har över åren kunnat se att en del medlemmar har tvekat söka då man inte vetat riktigt vad som gäller. Det enda kravet för att ansöka om att resa ner med UFS är att vara 1) medlem i en av våra 13  föreningar 2) utrikespolitisk intresserad.

OBS begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

UF Linköping Kosovo trip!

There are still seats left for UF Linköpings trip to Kosovo!

“Hello all!

You may have seen on facebook that UF Linköping is organising a trip to Kosovo. We still have a few spaces left on the trip, and would like to offer these spaces to the other associations in Sweden.
Please offer this trip to your members. If anyone is interested in this trip, please send an email to rese@uflinkoping.org and they will sort out the booking for you.”

International Women’s Day

16991618_1478140428876495_7798108389486286030_o

// See English below //
Den 8 mars firar vi internationella kvinnodagen, men vi drar på stort och firar hela veckan! Under veckan bjuder vi på inspirerande fotoutställning, föreläsningar samt dokumentärfilmsvisning. Veckan avslutas med festligt fredagshäng. Se schemat nedan för mer information.

Hoppas vi ses!

Amnesty studentgrupp Umeå
Kvinna till Kvinnas volontärer
Umeå FN-förening
Utrikespolitiska föreningen Umeå
i samarbete med Folkuniversitetet

// SCHEMA //

Må – To (6-9/3)
Fotoutställningen Les Femmes av Cato Lein
Plats: Lindellhallen.

Må (6/3)
Föreläsning: Opertaion 1325
Charlotte Lind och Sara Eriksson från Operation 1325
Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor fred och säkerhet ska bli verklighet. Föreläsningen kommer beröra kvinnors deltagande i fredsprocesser, Sveriges regerings arbete samt hur organisationen jobbar för att för resolutionens genomförande. Föreläsningen kommer hållas på engelska. Vi bjuder på macka, fika och kaffe!
Tid: 15-16.30
Plats: Hörsal B

On (8/3)
Föreläsning: Kvinnor i försvaret
Föreläsare: Helena Hoffman, HR-specialist på jämställdhet och jämlikhet inom Försvarsmakten.
Vi bjuder på macka, fika och kaffe!
Tid: 12.10-13.00
Plats: Hörsal B

On (8/3)
Föreläsning: Erfarenheter från Panzisjukhuset
Föreläsare: Ellinor Ädelroth. Ellinor är pensionerad professor och lungläkare som efter pensionen arbetat på Panzisjukhuset i DR Kongo och varit chef för avdelningen för flickor och kvinnor som överlevt våld och våldtäkter.
Tid: 19.00-20.30
Plats: Hörsal A

To (9/3)
Visning av dokumentären I am a girl av Rebecca Barry
Tid: 18.00-20.00
Plats: Hörsal A
http://iamagirl.com.au/

Fr (10/3)
Häng med musikquiz och livespelning (bandet släpps närmare datum).
Vi bjuder på lättare förtäring, snacks och (alkoholfri) dryck. Annan dryck medtages.
Tid: 18.00-22.00
Plats: Västerbottensrummet, Folkuniversitetet

// ENGLISH //
On the 8th of March we celebrate International Women’s Day, but we go big and celebrate the whole week! During the week we have inspiring lectures, a photo exhibition and a documentary screening. At the end of the week we will finish with a live band. See the schedule below for more information.

Hope we’ll see you there!

The Amnesty Student Group in Umeå
Kvinna till Kvinnas volunteers
The UN Assiciation in Umeå
The Umeå Assiciation of International Affairs
in cooperation with Folkuniversitetet

// SCHEDULE //

Mon – Thu (6-9/3)
The photoexhibition Les Femmes by Cato Lein
Location: Lindellhallen.

Mon (6/3)
Lecture: Opertaion 1325
Lecturers: Charlotte Lind and Sara Eriksson from Operation 1325
Operation 1325 works in Sweden and in cooperation with peace and women’s organisations around the world to implement the UN Security Council Resolution 1325 concerning women, peace and security. The lecture with address women’s participation in peaceprocesses, the Swedish government’s work and how the organisation works for the implementation of the Resolution. The lecture will be held in in English. There will be sandwiches, cake and coffee!
Time: 15.00-16.30
Location: Lecture Hall B

Wed (8/3)
Lecture: Kvinnor i försvaret
Lecturer: Helena Hoffman, HR specialist on equality and equity within the Swedish Armed Forces. There will be sandwiches, cake and coffee!
Time: 12.10-13.00
Location: Lecture Hall B

Wed (8/3)
Lecture: Erfarenheter från Panzisjukhuset
Lecturer: Ellinor Ädelroth. Ellinor is a professor emeritus and doctor who has worked at the Panzi hospital in DR Congo. She’s also been the head of the department for girls and women who have survived violence and rape.
Time: 19.00-20.30
Location: Lecture Hall A

Thu (9/3)
Screening of the documentary I am a girl by Rebecca Barry
Time: 18.00-20.00
Location: Lecture Hall A
http://iamagirl.com.au/

Fri (10/3)
Music quiz and a live music (artist announced later). There will be snacks and (alcohol free) drinks. If you prefer alcoholic drinks you can bring you own.
Time: 18.00-22.00
Location: Västerbottensrummet, Folkuniversitetet

Youth representative of Sweden in the EU!

LSU has now announced the opportunity to become youth representative of Sweden in the EU. LSU is looking for two representatives to represent LSU and the young people of Sweden in Röstresan genom EU that is the only structured process in the EU that gives young people the opportunity to influence EU policies. The mandate is between 1 of July 2017 until the 31 of December 2018. Deadline for application and nomination is the 15th of March, at. 23.59. To be an EU-representative means that you represent LSU and young people of Sweden on platforms where EU youth policies are discussed.EU representatives participate in meetings and conferences both in Sweden and in other European countries (at least three EU youth conferences in three countries). They also coordinate local ambassadors and write reports describing young people’s views on current political issues. They have a very important role and are given great responsibility. You can read more information here and I have attached a document (Apply to become EU-representative) with the translated version of the text on the website.

Process

SAIA, as a member organisation of LSU can nominate one person to become one of the two youth representatives of Sweden in the EU. The process is that SAIA are going to have an open call for members of SAIA to apply to. If you are interested, fill in the attached application form (Ansökningsformulär) which is the same as the one that has to be sent to LSU, and also write a cover letter (maximum one page). The both documents should be sent to the presidium of SAIA (presidium@ufsverige.org).

Application form in English.

Application form i Swedish.

Vacant seats for the trip!

Jerevan.jpg

There are a few vacant seats for this year UpF-trip to Armenia! The price will be approximately 3532SEK. Included in the price is returning flights from Arlanda (Stockholm), a nice hostel (breakfast included) and field trips such as the Swedish Embassy, American University of Armenia, Peace Dialogue, UNHCR and Society without Violence! Since Yerevan is located among mountains you might want to go on a hike during your spare time? The trip is between 13/4 – 21/4. If you’re as intrigued by this as we are you can apply an/or get more info by sending an email with your contact details to travel@upfu.org.

LUNCH & LEARN!

lunch-learn

Hjärtligt välkomna till vår andra föreläsning under parollen LUNCH & LEARN! Det är precis vad det låter som. Föreläsningarna startar 12:15 och slutar 13:00. Ta med din lunch så står vi för kaffet. I samarbete med Statsvetenskapliga Institutionen vid Umeå universitet.

Denna gång kommer statsvetaren Jessika Wide att prata om kvinnors representation i världens parlament i Hörsal C, 12:15 28/2.

Den genomsnittliga kvinnorepresentationen i världens parlament är idag 23 %. Mellan länderna råder det dock stora skillnader och ökningen över tid är långsam. Under föreläsningen beskrivs den nuvarande situationen i världen och försök görs att förklara varför kvinnorepresentationen varierar. Särskild vikt läggs vid könskvotering som ett verktyg för att uppnå en jämn könsfördelning i politiken.

Jessika Wide är baserad vid Umeå Universitet. Hon disputerade vid Umeå universitet 2006 på en avhandling om kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv. Nedan följer en presentation av Jessika från Umeå Universitets hemsida.

“Mina forskningsintressen rör främst kön och politik (med fokus på kvinnorepresentation, könskvotering, kandidatnominering, politiska partier och politiskt deltagande) samt kommunal demokrati i bred bemärkelse.

Min pågående forskning bedrivs främst inom två projekt. Inom ramen för ”Demokrati i svenska stadsregioner” (finansieras av Riksbankens Jubileumsfond) analyserar jag vilket betydelse jämställdhet i hemmet har för kvinnors och mäns politiska deltagande i olika stadsregionala kontexter. Inom projektet ”En ren affärsangelägenhet?” (finansieras av Ungdomsstyrelsen) analyseras pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i den marknadsanpassade äldreomsorgen i Sverige.

Jag har tidigare varit verksam inom forskningsprojekten “Nomineringsprocessens betydelse för kvinnors politiska representation i kommunerna” (finansierat av Vetenskapsrådet) samt “Författningsreform 2010″ (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).”

I samarbete med Statsvetenskapliga Institutionen vid Umeå universitet.

GRATIS ENTRÉ FÖR MEDLEMMAR!

MEDLEMSKAP 50KR/ÅR!

ENTRÉAVGIFT FÖR ICKE-MEDLEMMAR 40KR!

Inte medlem än? Bli det här!

Följ oss på Instagram! @upfumea

The New UpF-logo!

This slideshow requires JavaScript.

All logotypes is also available in black and white. We hope you like it as much as we do!