Sök till LSU:s representantuppdrag i FN

Paraplyorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, har flera internationella representantuppdrag för ungdomar. Uppdragen gäller plattformar såsom FN:s generalförsamling, FN:s högnivåforum, EU, Europarådet, och många fler. Då UpF Umeå tillsammans med andra utrikespolitiska föreningar i Sverige bildar Utrikespolitiska förbundet (UFS) som är medlem i LSU har utrikespolitiska förbundet möjlighet att nominera en person till FN:s generalförsamling och en person till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. I denna länk hittar ni mer information om tulysningarna, beskrivning av uppdragen samt plattformarna i FN: http://lsu.se/representera-sveriges-unga-i-fn-2017/

Utrikespolitiska förbundet har en historia av hög representation i dessa internationella representantuppdrag, eftersom våra medlemmar har ett genuint brinnande engagemang för utrikespolitiska frågor.

Om ni är intresserade av att ansöka till LSU:s representationsuppdrag är sista anmälningsdagen för UFS nominering av de två representantposterna den 24 oktober. Ansökan ska bestå av ett CV samt personligt brev på max 600 ord, som skickas till: president@ufsverige.org.

Krav från Utrikespolitiska förbundet på den sökande är:

 • Vara medlem i en utrikespolitisk förening.
 • Vara en god ambassadör för förbundet och dess medlemsföreningar.
 • Verka för verksamhetens syfte om att sprida utrikespolitisk kunskap utifrån en mångfald av perspektiv.
 • Vilja stärka Sveriges utrikespolitiska föreningar och ge ett mervärde till föreningarna genom representationsuppdraget i FN.

Krav från LSU på den sökande är:

 • Personen ska vara väl förankrad i någon av LSU:s medlemsorganisationer.
 • Vara mellan 18-25 år då uppdraget genomförs.
 • Personen bör ha en insikt om och förståelse för ungdomspolitiska perspektiv, vara intresserad av och ha erfarenhet av påverkansarbete och en vilja att verka i politiska miljöer.
 • Den sökande ska också vilja vara en resurs för LSU:s medlemsorganisationer.

 

Efter deadline skickas alla ansökningar till UFS förbundsstyrelse som under en vecka kommer att ta beslut via per capsulam (mejl) om vilka två ungdomar som förbundet ska nominera till representantuppdragen. Den 1:a november skrivs nomineringarna tillsammans med de två nominerade, och skickas därefter in till LSU.

FN representant unga .jpg
LSU:s representant, Noura Berrouba, är för tillfället i New York där hon under 2-3 veckor representerar Sverige i Generalförsamlingens 71:a session.
fn representant unga 2.jpg
Unga FN-representanter.

 

Open job positions at SAIA

Do you want to work at the Swedish Association of international affairs (SAIA) and spead knowledge and create debate about global issues? SAIA now has three different vacant posts up on there website: http://ufsverige.org/lediga-tjanster/. Do not miss the final deadline to apply for the posts, only a couple of days left!

UpF Årsmöte / UAIA Annual meeting

INFO IN ENGLISH BELOW

Välkommen till Utrikespolitiska Föreningens Årsmöte 2016! Årsmötet kommer hållas 2016-09-29 kl. 16.00 i sal S.506, Samhällsvetarhuset.

Årsmötet kommer behandla föregående verksamhetsår, verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisorns berättelse. Därefter kommer fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det föregående verksamhets- och räkenskapsåret.
Dessutom kommer Årsmötet att hålla fyllnadsval för Vice Ordförande, Kassör, Aktivitetsansvarig, Reseansvarig, Redaktör, samt Valberedning (3). Detta innebär att alla som är intresserad av dessa poster bör delta på årsmötet för att kunna presentera sig, svara på frågor och eventuellt bli vald. Intresseanmälan och ett personligt brev bör skickas till info@upfu.org eller ordf@upfu.org innan mötet men du kan även kandidera på plats.

Årsmötet regleras i Stadgarna §11.

Om du inte har fått en kallelse via email med ytterligare information, vänligen kontakta Ida Wicht på: sekreterare@upfu.org

Med hopp om att se dig där,

Styrelsen genom Carolina Köhler de Castro
Ordförande
Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitet
Mail: ordf@upfu.org
______________________________________________________________

Welcome to Umeå Association of International Affair’s annual meeting of 2016! The annual meeting will be held 2016-09-29 at 16:00 in room S506, Social Sciences Building, Umeå University.

The Annual Meeting will address the past operational and fiscal year, the operational and financial report and the auditor’s report. The Meeting will decide on the board’s freedom from liability for the past operational and fiscal year.

In addition, the Meeting will by-elect for the posts Vice President, Treasurer, Head of Activity, Head of Travel, Editor, as well as members of the Election Committee (3). This means that everyone that is interested in these posts should attend this meeting to present themselves, answer questions and perhaps become elected. If you are interested in these posts you should also send an email to info@upfu.org ordf@upfu.org with a personal letter. However, you can also candidate directly at the meeting.

The annual meeting is regulated in the by-laws §11.

If you haven’t recieved an invitation by email with additional information, please contact Ida Wicht at: sekreterare@upfu.org

With hope to see you there,

The Board through President Carolina Köhler de Castro
Umeå Association of International Affairs
Mail: ordf@upfu.org

UpF at Umeå University welcome fair!

We at the Umeå Association of International Affairs would like to welcome all students, new and old, to this autumns semester at Umeå University!
We will be present at the welcome fair on the 1st of September in Lindellhallen/Universum with a table, a few happy board members to greet you and at least one bowl of candy. If you want to learn more about the association, become a member, or learn how to get involved in our committees or even the board itself, please swing by and we will be happy to tell you all you need to know!

We have a very exciting year ahead of us, filled to the brim with interesting events and activities, and we would love it if you were to come along and share it with us!

See you there!

Attention, you can now become a member on our website! Read more at upfu.org/engagera-dig or under the tab Join us. As a member you´ll have free entrance to all of our events and much more.

Already a member? Just check your membership card, there you´ll have “Date issued”.

Vacant board posts 16/17

Dear members,

We still have som vacant spots in the board for 16/17! Apply or/and spread the word!

WHAT IS UAIA?

UAIA is part of a umbrella-organization which organizes 13 Associations of International Affairs and 5000 members. We aim to spread knowledge about our global world through lectures, discussions and study-trips, through bringing people together, networking and creating meaningful relationships.

WE ARE LOOKING FOR

We are looking for happy people interested in global affairs, who think knowledge is best when shared, and would like to manage and develop UAIA.

Vice President

As Vice President you have a great responsibility for the administrative work of the association. You should be well informed in the projects of the association so that you can assist the chairman as much as possible. Also, you are required to substitute the chairman when she/he is absent. You should have planning skills, taking initiative and a will to develop and improve both the administrative work of the association as well as the cooperation within the board. This year the vice president will have the unique opportunity to join a leadership course (free of charge) in Stockholm held by Folk och Försvar.

Treasurer

As treasurer you have the main responsibility for the economics of the association, together with administrative work of the board. For example, you will have extended contact with the accountant, bookkeeping and be in charge of payments to and from the association. When applying, you should have some experience of working with economy in any form.

Head of Activities

As head of activity you are in charge of social activities during the semesters. It includes planning and carrying out events such as meetings for discussion or member parties. Also, you will have the main responsibility for our newly started film club where once a month the members get the opportunity to participate in a documentary night and discuss current topics. Applying for this post you should have a commitment to the association and wanting to develop the activity committee, thus continue to create opportunities for the members to meet and hang out.

Head of Travel

As head of activity you will be responsible for leading, planning and working with a travel committee to each semester organize a trip for the members of the association. You will have the visionary and the practical responsibility for the trip and its implementation before and at the trip. Having experience of traveling and the capacity of guiding a larger group is meriting. Most importantly, you need to have the drive and the commitment to make the trip as interesting and pleasant as possible.

Editor

The editor has responsibility for distribution of the association’s’ magazine Utpost. Among other things, it is the responsibility of the editor to assemble editorial staff when creating the magazine; writers, graphic designers and photographers. Preferably, you should have an interest for reading and writing and have a vision for future editions of Utpost as well as the development of the editorial work. There has been a discussion about developing a web-based magazine and our vision is therefore that the editor is willing to start the procedure of transforming the magazine.

WHAT UAIA CAN OFFER YOU

1. The best university-experience and an unique way to turn your international affairs-interest into something bigger.

2. Invaluable board-experience and a true merit to your CV.

3. Education in board-work and the possibility to join the national association for a biannual weekend of workshops, commune and education.

4. Reserved spots to the national convention, the Almedalen-week and our own annual study-trip.

5. Lots of networking opportunities and events.

We are actively working with improving the working environment and want to continue to develop the rewards and incitament for the board members. We want to make the time that you put into the association worth your while. When you become part of the board you may influence how to reward each other and implement more elements of self-care.

CAN I APPLY FOR SEVERAL or A NON-SPECIFIC POSITION?

Of course, you may send a general application!

HOW TO APPLY

Does this spike your interest? (it should!) You can send your application to us to ordf@upfu.org

Write a short introduction of who you are and a motivation of why are you interested of the position! You may also apply for several positions.

OR

Just swing by our first board meeting where you can apply and also be elected interim. The meeting is being held the 31th of August 16:00 – 19:00 in the UAIA room.

ELECTION MEETING

You are hereby invited to the Annual Election Meeting for Umeå Association of International Affairs!

When? May 9th 2016, 17.15

Where? Lecture Hall A, Lindell – After our lecture with Henrik Arnstad!

What? The Annual Election Meeting elects board, election comittee and accountant(s), for the next operational year. 

For who? Everybody is welcome – so bring a friend!

Here you can find all the relevant documents for the election meeting:
Agenda for the Annual Election Meeting 2016

Budgetutkast UpF Umeå 16-17
Stadgar UpF Umeå
Operational Plan 2016-2017(1)

Are you interested in any of the commissions of trust? Apply via the Election Committee at valberedning@upfu.org. You can also apply directly at the meeting. The Election Committee will also present their nominations for the Board.

Kind regards,

The Board of Umeå Association of International Affairs

Do you want to join UAIA next year 16/17?

12091276_1208195835864352_7879362088486967372_o

Yay! We hope you do.

 

WHAT IS UAIA?

UAIA is part of a umbrella-organization which organizes 13 Associations of International Affairs and 5000 members. We aim to spread knowledge about our global world through lectures, discussions and study-trips, through bringing people together, networking and creating meaningful relationships.

WE ARE LOOKING FOR

We are looking for happy people interested in global affairs, who think knowledge is best when shared, and would like to manage and develop UAIA.

 

 1. Board members: President, Vice President,Treasurer, Secretary, Head of Programme, Head of Communication, Editor, Head of Activities and Head of Travel.

 

 1. A SAIA-representative, that will represent Umeå to the national board.

 

 1. An election committee and a couple of auditors.

 

For detailed work descriptions: Read below.

WHAT UAIA CAN OFFER YOU

 1. The best university-experience and an unique way to turn your international affairs-interest into something bigger.
 2. Invaluable board-experience and a true merit to your CV
 3. Education in board-work and the possibility to join the national association for a biannual weekend of workshops, commune and education
 4. Reserved spots to the national convention, the Almedalen-week and our own annual study-trip
 5. Lots of networking opportunities and events

 

We are actively working with improving the working environment and want to continue to develop the rewards and incitament for the board members. We want to make the time that you put into the association worth your while. When you become part of the board you  may influence how to reward each other and implement more elements of self-care.

 

CAN I APPLY FOR SEVERAL or A NON-SPECIFIC POSITION?

Of course, you may send a general application!HOW TO APPLY

Does this spike your interest? (it should!)

E-mail the election committee; Sanna Forsberg and Mona Haydar, on valberedning@upfu.org. We will contact you and set up a meeting.

We love to chat (and fika!) and will meet with applicants throughout April.
WHEN SHOULD YOU APPLY AT THE LATEST?
The sooner we hear from you, the better, but we’d like to meet you no later than April 25th.

 

DESCRIPTION OF THE POSITIONS OPEN FOR ELECTION

 

President
The President has the outermost responsibility for the work of the board and the activity of the association. Amongst other things, you have the executive mandate to run the association and you share administrative work with the rest of the presidium. You should have a feel for leadership and organization skills, as well as the capacity of perceptiveness, humility and cooperation.
Vice President
As Vice President you have a great responsibility for the administrative work of the association. You should be well informed in the projects of the association so that you can assist the chairman as much as possible. Also, you are required to substitute the chairman when she/he is absent. You should have planning skills, taking initiative and a will to develop and improve both the administrative work of the association as well as the cooperation within the board.
Treasurer
As treasurer you have the main responsibility for the economics of the association, together with administrative work of the board. For example, you will have extended contact with the accountant, book-keeping and be in charge of payments to and from the association. When applying, you should have some experience of working with economy in any form.
Secretary
Being secretary means a responsibility for documenting and scoring the work of the association. You have, together with the rest of the presidium, responsibility for the administrative work and translating various documents. Preferably, when applying you should have a drive to develop the work of the association and also show active participation in the duties of the board, and be able to read and write in Swedish as well as English.
Head of Programme
Being head of program means responsibility for planning and arranging lectures. You will also be in charge of and lead a program-committee. The head of program is also a member of the board which requests active work within the board. Preferably, you should be creative and have ideas on how to develop the association. You should have good planning skills as well as social competence and collaboration skills.
Head of Activities
As head of activity you are in charge of social activities during the semesters. It includes planning and carrying out events such as meetings for discussion, member party. Also, you will have the main responsibility for our newly started film club where once a month the members get the opportunity to participate in a documentary night och discuss current topics. Applying for this post you should have a commitment to the association and wanting to develop the activity committee, thus continue to create opportunities for the members to meet and hang out.
Head of Travel
As head of activity you will be responsible for leading, planning and working with a travel committee to each semester organize a trip for the members of the association. You will have the visionary and the practical responsibility for the travel and its implementation. Having experience of traveling and the capacity of guiding a larger group is meriting. Most importantly, you need to have the drive and the commitment to make the trip as interesting and pleasant as possible.
Head of Communication
Being Head of Communication means responsibility for marketing the association. You will be in charge of the website and communication via social media such as Facebook, Twitter and Instagram. Further, you will be responsible för creating a monthly newsletter and you will be in charge of and lead a committee. The position is a part of the board which requests active work within the board. You should have good planning skills as well as motivation to develop the association further. It is mandatory to be able to write and talk in English.
Editor
The editor has responsibility for distribution of the association’s’ magazine Utpost. Among other things, it is the responsibility of the editor to assemble editorial staff when creating the magazine; writers, graphic designers and photographers. Preferably, you should have an interest for reading and writing and have a vision for future editions of Utpost as well as the development of the editorial work. There has been a discussion about developing a web based magazine and our vision is therefore that the editor is willing to start the procedure of transforming the magazine.
SAIA-representative
The Association of International Affairs Umeå is a part of the Swedish Association of International Affairs (SAIA) and therefore one person should be sent to represent the local association at the national level. Your task is to bring forward local issues and concerns to the national level and thus act as the central communication channel between the different levels. You should have ambition on how to develop the cooperation between the different associations. Preferably, you should have experience from working within an organization or association and furthermore you need to have the possibility to travel to attend meetings four times a year.

 

Members of election committee
The election committee works with nominating new members of the board, election committee and a UFS-representative. To be in the election committee you should have ambitions on how to contribute to the future for the association in the best way possible.

FIFA and the Corruption

On Tuesday the 15th we will have Lars-Åke Lagrell here to talk about FIFA and the corruption. He is the former president of the Swedish Football Association. This event will take place in lecture hall A, 15:15. We have a journaliststudent named Tobias Dahlberg who will preform this on-stage interview. As always members can come for free and for non-members the entrence fee is 20SEK, so why not become a member? 50SEK/year! The interview will be held in swedish.
FIFAposter

 

Week 8 in UpF

This weeks lecture is with Björn Tunbäck, board member of “Reportrar utan gränser” and journalist for SVT who also has been working for Kaliber and Uppdrag granskning. Furthermore, he has been deeply engaged with the Dawit Isaak-case.

This lecture will focus on threats against freedom of speech. Björn Tunbäck, an active journalist working for both “Reporters without borders” and SVT is going to talk about his own experiences concerning different types and causes of threats against journalists and activists. His analysis specifically covers the situation in Kenya, Uganda and Eritrea. This naturally follows as he has just returned from a trip to several East African countries. A well-known example from the area is the case of Dawit Isaak, the Swedish-Eritrean journalist who has been imprisoned by the government of Eritrea due to his journalistic work. The lecturer will also discuss the response from the Swedish media and authorities as well as the EU concerning these problems.

More info: https://www.facebook.com/events/930299943743646/

UpF is going to Morocco!

For those of you who have missed the  meeting last Thursday, here is some summed up information about the trip.

In the third week of April, UpF is organising a study trip to Morocco, more specifically between the 18th and 25th. The aim of travelling there is to reach a combination of visiting several organisations and exploring the country from a touristic point of view.

From a foreign affairs perspective, Morocco is an interesting place to visit, mainly because of the political isolation from Africa and the African Union. The West Sahara conflict has been a politically sensitive discussion since the occupation from Morocco in 1975. 84 countries, for example all African countries besides Morocco, have accepted West Sahara as an independent country, but none of the EU countries does. Further topics to explore while visiting are the Human rights situation in the country, the relation with other African countries, the democratic development, child labor and emigration to Europe, effects of the Arab Spring etc. We will mostly spend our time in the capital Rabat at the seaside, the political centre of the country where also all the important organisations are situated. However, the historical city of Casablanca is only one hour away by train and thus offers a perfect opportunity for a day trip.

Hard facts:
When: April 18th-25th (maybe 24th depending on the flights)
Costs: 4500-5500 SEK including flights, transportation, accommodation, organisation visits
Maximum amount of travelers: 20 UpF members (lottery system)
Location: Mostly the capital Rabat
Accommodation: Surfers Hostel
Flight: Stockholm – Rabat
Application: Write a mail to travel@upfu.org with your name and phone number
(This application is not binding and it is possible to opt-out at any time.)
Confirmed organisations: UNHCR, Swedish Embassy, AMDH.
In process: University of Rabat, organisation for women’s rights (ADFM) etc.

Week 6 in UpF

Another exciting week is coming including a lecture and to information meetings.
On Monday at 15.00 in Lecture hall B (Lindell) Max Koch, professor from Lund University is visiting us to give a lecture about “CLIMATE CHANGE, CAPITALISM and DEGROWTH Trajectories To A Steady-State Economy”

degrowthposter_print_page_001_1_2
Abstract:
This lecture summarizes the available climate science expertise and then discusses the genesis of climate change as a socio-ecological issue highlighting its parallel development with capitalism. It moves on to review institutional approaches to study the link between capitalist diversity and greenhouse gas emissions and outlines future research directions with emphasis on a possible reconciliation of Marxian and “degrowth” thought. Due to the lacking evidence for absolute decoupling of economic growth, material resource use and carbon emissions it is argued that rich societies will need to deprioritize economic growth as policy goal in the twenty-first century. Critical thought should be dedicated towards analyzing the structural challenges and opportunities in building a global steady-state economy as well as associated postgrowth societies.

More info:
https://www.facebook.com/events/886435998092687/


Committee Info Meeting

On Tuesday the 9th of February, we are going to have an information meeting about five committees (Program, Activities, Graphic Design & PR, Editorial, Radio) within UpF.
Do you want to
…bring in ideas for upcoming lectures?
…plan the documentary club?
…design posters and flyers?
…interview lecturers?
…record a radio show?
…publish an article in our magazine UTPOST?
…etc.?
Then come to BT211 (Beteendevetarhuset, Behavioural Science Building) at 15.15 and take the possibility to get involved.

More info:
https://www.facebook.com/events/229949994008329/


Trip to Morocco – Info Meeting
The planning for the trip to Morocco is going splendidly! Next Thursday we welcome all interested members to an info-meeting about the trip. Here the planning so far will be presented as well as estimated costs, the floor will then be opened up for questions. At the end we will start to accept applications and it will be possible to do so until Sunday 14/2. If you can’t make it to the meeting or need time to think about it you can send your application during this time to the travel-mail (travel@upfu.org) The application is not binding and it’s possible to opt-out later if you wish. After the application-time is up we will commence the lottery process which will determine who gets the chance to go. The meeting will be at 12.00 in S306.

More info:
https://www.facebook.com/events/1676413519301951/

Extra Annual Meeting and Minister Workshop

February ist starting with some exciting events in UpF.
First, we want to introduce the workshop “Minister för en dag” that is going to take place on Wedneday at 15.00 in collaboration with Folkuniversitetet. In order to participate, write a mail to program@upfu.org

More info:
https://www.facebook.com/events/1697898437163615/
http://www.folkochforsvar.se/mfd.html

upfposter-minister-page-001

On Monday the first of February at 17.00 we will have the extra annual meeting, where everyone is warmly invited to come. There is even  still the possibility to apply for board posts directly on the meeting.

Post to be elected:
Head of Communication (2)
You will be in charge of the website and communication via social media such as Facebook, Twitter and Instagram. Further, you will be responsible for creating a monthly newsletter and you will be in charge of and lead a committee. The position is a part of the board, which requests active work within the board. You should have good planning skills as well as motivation to develop the association further. It is mandatory to be able to write and talk in English.

Vice president
As vice president you have a great responsibility for the administrative work of the association. You should be well informed in the projects of the association so that you can assist the president as much as possible. Also, you are required to substitute the president when she/he is absent. You should have planning skills, taking initiative and a will to develop and improve both the administrative work of the association as well as the cooperation within the board.

UFS-Representative
The Association of International Affairs Umeå is a part of the Swedish Association of International Affairs and therefore one person should be sent to represent the local association at the national level. Your task is to bring forward local issues and concerns to the national level and thus act as the central communication channel between the different levels. You should have ambition on how to develop the cooperation between the different associations. Preferably, you should have experience from working within an organization or association and furthermore you need to have the possibility to travel to attend meetings four times a year.

Members of the election committee
The election committee works with nominating new members of the board, election committee and UFS-representative. To be in the election committee you should have ambitions on how to contribute to the future for the association in the best way possible.

More information:
https://www.facebook.com/events/976127405814107/

First spring term lecture: Kenya’s development

This Thursday UpF is kicking off the term with its first lecture. Alexander Muigai from SIDA Härnosand will talk about “Kenya’s development – The “New” constitution – the challenges of addressing colonial and post-colonial legacies and the way forward.”
kenya2
Abstract:
The presentation will touch on selected embedded issues and topics to illustrate the spirit of the constitution and teething problems of implementing a “new” constitution. Among the issues and topics to be covered in this context will be governance and the rule of law, historical injustices, the land question, devolution, rights, ethnicity, gender, terrorism and corruption to name a few.

About the lecturer:
Alexander Muigai is now a consultant and pensioner, retired from Sida November 2015 after many years of service in mainly capacity building and training of various categories of Swedish personel and their partners working with Swedish supported international development cooperation.

In collaboration with Folkuniversitetet.

UpF Christmas week

This week will be big! Just before Christmas & the end of the year, UpF is offering 3 different events:

9/12 (16:00, UB 333) Documentary Club “Fascism Inc”
10/12 (15:00, Lindell D) Lecture and talk with UpF alumni Ivan Karlsson “The Forgotten Crimes”
10/12 (18:00, Ljusgården i Naturvetarhuset) UpF Christmas Dinner Party on Campus

More info:
https://www.facebook.com/events/1172412646122186/
https://www.facebook.com/events/1041773749206822/
https://www.facebook.com/events/1932507240307116/
In collaboration with Folkuniversitetet Umeå​

See you there!

 

The Syrian world war – what are the refugees escaping from?

On Wednesday, December 2nd, UpF in collaboration with Folkuniversitetet welcomes everyone to a lecture with Joakim Medin.

11221814_1038670519498124_2628770194348348717_o-2
Joakim Medin is a swedish freelance journalist and has made several trips to Syria to report about the development on the ground, the atrocities of warring parties, and the refugee crisis before it even leaves the country. He spent seven weeks working in Syria this summer. The conflict soon turns five years old, and has evolved into a world war. Who are the different actors in it? What kind of situation, oppression and massacres is the civil population escaping from? And what is the surrounding world doing against it?

Joakim will also be selling his book Syrien – Revolutionen, makten och människorna .

No entrance fee, no advance reservations and everyone is welcome!
When? 18.00 – 20.00
Where? Lecture Hall A, Lindell

The Middle East after the nuclear negotiations

Next Thursday, the 12th of November, Minou Sadeghpour from Folk och Försvar is going to talk about “The Middle East after the nuclear negotiations.”
When: 15.00-17.00
Where: Lecture hall D, Lindellhallen

Link to the FB event: https://www.facebook.com/events/1624928017767940/

middle-east-affisch_rätt (2)-page-001

Föreläsningar i veckan 45

Den här veckan bjuder vi in på två föreläsningar igen.
Första är på måndag och handlar om Kriminalisering av sociala rörelser i Latinamerika och andra är på onsdag i samarbete med Folkuniversitetet av tre i den fristående föreläsningserien om den aktuella flyktingsituationen. Den här gången har vi bjudit in Andrea Bohman, postdoktor i sociologi, för att föreläsa om Attityder till invandring och flyktingmottagande i ett Europeiskt perspektiv

 

 

International Pub Night

Wanna start off the week with UpF? Tomorrow there will be an international pub night at Rött.
Be there at 19:00 for
* A short presentation of the association
* A short presentation of the different committees
* A social science quiz (Price for the winning team)
Come and have a drink with us!

 

Photos from the Documentary Club and last week’s lectures

Thanks everyone for participating in the past three events. Here are the photos from the Documentary Club screening of Marx Reloaded, the lecture with John Kinsman about Ebola as well as the lecture about migration and fleeing with Dzenan Sahovic.

This slideshow requires JavaScript.

Join this group for receiving all the invitations to UpF’s events https://www.facebook.com/groups/331288710399987/?fref=ts
%d bloggers like this: