Annual Election Meeting

English below.

21728266_1905016869515575_6624633248388619881_n

Välkomna till årets valårsmöte!
3/5 Hörsal C. Lindellhallen
16:00-19:00

På valårsmötet kommer vår styrelse för verksamhetsåret 2018/2019 att väljas. Valberedningen kommer att presentera sina nomineringar – men det är öppet att kandidera på plats!

Utöver val av styrelse, valberedning och revisor, kommer mötet att besluta om budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

 

Vårt årsmöte är öppet för alla och du som är medlem har rösträtt på mötet.
Vi ses där!

 

***

Welcome to the annual election meeting
3/5 Lecturehall C. Lindellhallen
16:00-19:00

 
At the meeting, the board for the operational year 2018/2019 will be selected.

 

During this meeting we will elect a new board for the operational year 18/19, also the Election Committee will present their nominations for the board. You may also candidate for a position during the meeting.

In addition to the election of the board, election committee and auditor, decisions regarding the budget and business plan for the coming operational year will be made as well.

The annual election meeting is open to everyone and all members have the right to vote.

See you there!

 

Agenda for the Annual Election Meeting 2018
Operational plan
Budgetutkast 18-19
By-laws 2016-05-09
Stadgar
UpF Proposition – Revision of the by-laws

%d bloggers like this: