Annual Election Meeting

English below. Välkomna till årets valårsmöte! 3/5 Hörsal C. Lindellhallen 16:00-19:00 På valårsmötet kommer vår styrelse för verksamhetsåret 2018/2019 att väljas. Valberedningen kommer att presentera sina nomineringar – men det är öppet att kandidera på plats! Utöver val av styrelse, valberedning och revisor, kommer mötet att besluta om budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.Continue reading “Annual Election Meeting”