Extra annual meeting!

Välkommen till Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitets extra årsmöte 2017.

Årsmötet kommer hållas 2017-12-07 kl. 16.15 i sal S305.

Årsmötet kommer att behandla styrelsens proposition. Mötet kommer därefter behandla fyllnadsval för Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, Programansvarig, UFS-representant samt Medieansvarig. Detta innebär att alla som är intresserade av dessa poster bör delta på årsmötet för att kunna presentera sig, svara på frågor och eventuellt bli invald. Valberedningen kommer att presentera sina förslag och om du vill söka en post bör en intresseanmälan skickas till valberedning@upfu.org senast den 29/11. Det kommer även finnas möjlighet att kandidera på plats.

Extra årsmötet regleras i stadgarna §13.

Välkomna,
Linnea Pernebrink
Ordförande / President
Utrikespolitiska Föreningen Umeå / Umeå Association of International Affairs

INVITATION TO EXTRA ANNUAL MEETING
Welcome to Umeå Association of International Affair’s extra annual meeting of 2017.

 The Annual Meeting will be held 2015-12-07 at 16.15 in room S305.

The Annual Meeting will address the proposition by the board. The Meeting will then by-elect for the posts President, Vice president, Treasurer, Head of Programme, SAIA representative and Head of Media. This means that everyone with an interest in nominating themselves or someone they know to the vacant posts should attend the meeting in order to present themselves, answer questions and perhaps become elected. The election committee will present their nominees and if you are interested in any of the posts you should send an email to valberedning@upfu.org before 29/11. You can also candidate at the meeting. 

The Extra Annual Meeting is regulated in the by-laws §13.

Mission statement – Head of Media

Mission statement- Vice President

Mission statement- Treasurer

Mission statement- SAIA Representative

Mission statement- Head of Programme

Mission statement- President

%d bloggers like this: