Välkommen till Utrikespolitiska Föreningen Umeås Årsmöte 2017!

18058060_1734023163281614_8999696665207540019_n.jpg

Årsmötet kommer hållas 2017-09-28 kl. 16.15 i sal S305.
Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, propositioner med bilagor samt stadgar hittar du nedan.

Årsmötet kommer behandla föregående verksamhetsår, verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisorns berättelse. Därefter kommer mötet besluta om styrelsens ansvarsfrihet för det föregående verksamhets- och räkenskapsåret.

Årsmötet kommer även att hålla fyllnadsval för förtroendeposterna Kassör, Revisor och Valberedning. Detta innebär att alla som är intresserade av att nominera någon de känner eller dig själv till någon av dessa poster bör delta på årsmötet för att kunna presentera sig, svara på frågor och eventuellt bli vald.
Intresseanmälan och ett personligt brev kan skickas till ordf@upfu.org innan mötet (helst innan den 19/9) men du kan även kandidera på plats.
Propositioner som därefter kommer avhandlas på mötet bifogas i detta mail. Medlemmar har även möjlighet att lämna motioner till Årsmötet, vilka ska vara styrelsen tillhanda senast sju (7) helgfria dagar innan Årsmötet.

Årsmötet regleras i stadgarna §11.

Välkomna,
Linnea Pernebrink 

Ordförande
Utrikespolitiska Föreningen Umeå

Bilagor:
Agenda for the Annual Meeting 2017
Balansrapport 2016-2017
Bilaga 1. Budget
Bilaga 2. Mission statements
Bilaga 3. Verksamhetsplan
By-laws
Ekonomisk berättelse 2016-2017
Motionsmall
Resultatrapport 2016-2017
Stadgar
UpF Proposition – Authorized Signatories
UpF Proposition – Revision of mission statements
UpF Proposition – Revision of operational plan
UpF Proposition – Revision of budget

%d bloggers like this: