Vakanta poster inför årsmötet hösten 2017/Vacant positions

Kära medlemmar, höstens årsmöte kommer att äga rum den 28 september, och där kommer det finnas poster som behöver tillsättas. Posterna vi söker är:

Revisor

Kassör

Valberedning (3 personer)

Så om du vill engagera dig, har erfarenhet av ekonomi eller föreningsliv och vill hjälpa oss att kunna fortsätta med vår verksamhet så skulle vi varmt välkomna och rekommendera att du anmäler ditt intresse. Om du eller någon du känner skulle passa för uppdragen, skicka ett mail till ordf@upfu.org och anmäl ditt intresse, allra helst innan 19 september. Det kommer även att vara möjligt att kandidera på plats på mötet. Mer information om

Dear members, our annual meeting will be held 28 september, and we currently have a few vakant postions to fill:

Treasurer

Auditor

Accountant

Nominating Committee (3 persons)

So if you want to get involved in UpF, have experience with economy or working with nonprofit organizations and want to help us out in the future, we would very much welcome that you apply. Please try to send your application to ordf@upfu.org before 19 september, but you will also be able to candidate during the meeting.

Mission statement- Treasurer
Mission statement- Nominating Committee
Mission statement- Accountant

%d bloggers like this: