LUNCH & LEARN!

lunch-learn

Hjärtligt välkomna till vår andra föreläsning under parollen LUNCH & LEARN! Det är precis vad det låter som. Föreläsningarna startar 12:15 och slutar 13:00. Ta med din lunch så står vi för kaffet. I samarbete med Statsvetenskapliga Institutionen vid Umeå universitet.

Denna gång kommer statsvetaren Jessika Wide att prata om kvinnors representation i världens parlament i Hörsal C, 12:15 28/2.

Den genomsnittliga kvinnorepresentationen i världens parlament är idag 23 %. Mellan länderna råder det dock stora skillnader och ökningen över tid är långsam. Under föreläsningen beskrivs den nuvarande situationen i världen och försök görs att förklara varför kvinnorepresentationen varierar. Särskild vikt läggs vid könskvotering som ett verktyg för att uppnå en jämn könsfördelning i politiken.

Jessika Wide är baserad vid Umeå Universitet. Hon disputerade vid Umeå universitet 2006 på en avhandling om kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv. Nedan följer en presentation av Jessika från Umeå Universitets hemsida.

“Mina forskningsintressen rör främst kön och politik (med fokus på kvinnorepresentation, könskvotering, kandidatnominering, politiska partier och politiskt deltagande) samt kommunal demokrati i bred bemärkelse.

Min pågående forskning bedrivs främst inom två projekt. Inom ramen för ”Demokrati i svenska stadsregioner” (finansieras av Riksbankens Jubileumsfond) analyserar jag vilket betydelse jämställdhet i hemmet har för kvinnors och mäns politiska deltagande i olika stadsregionala kontexter. Inom projektet ”En ren affärsangelägenhet?” (finansieras av Ungdomsstyrelsen) analyseras pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i den marknadsanpassade äldreomsorgen i Sverige.

Jag har tidigare varit verksam inom forskningsprojekten “Nomineringsprocessens betydelse för kvinnors politiska representation i kommunerna” (finansierat av Vetenskapsrådet) samt “Författningsreform 2010″ (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).”

I samarbete med Statsvetenskapliga Institutionen vid Umeå universitet.

GRATIS ENTRÉ FÖR MEDLEMMAR!

MEDLEMSKAP 50KR/ÅR!

ENTRÉAVGIFT FÖR ICKE-MEDLEMMAR 40KR!

Inte medlem än? Bli det här!

Följ oss på Instagram! @upfumea

%d bloggers like this: