Sök till LSU:s representantuppdrag i FN

Paraplyorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, har flera internationella representantuppdrag för ungdomar. Uppdragen gäller plattformar såsom FN:s generalförsamling, FN:s högnivåforum, EU, Europarådet, och många fler. Då UpF Umeå tillsammans med andra utrikespolitiska föreningar i Sverige bildar Utrikespolitiska förbundet (UFS) som är medlem i LSU har utrikespolitiska förbundet möjlighet att nominera en person till FN:s generalförsamling och en person till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. I denna länk hittar ni mer information om tulysningarna, beskrivning av uppdragen samt plattformarna i FN: http://lsu.se/representera-sveriges-unga-i-fn-2017/

Utrikespolitiska förbundet har en historia av hög representation i dessa internationella representantuppdrag, eftersom våra medlemmar har ett genuint brinnande engagemang för utrikespolitiska frågor.

Om ni är intresserade av att ansöka till LSU:s representationsuppdrag är sista anmälningsdagen för UFS nominering av de två representantposterna den 24 oktober. Ansökan ska bestå av ett CV samt personligt brev på max 600 ord, som skickas till: president@ufsverige.org.

Krav från Utrikespolitiska förbundet på den sökande är:

  • Vara medlem i en utrikespolitisk förening.
  • Vara en god ambassadör för förbundet och dess medlemsföreningar.
  • Verka för verksamhetens syfte om att sprida utrikespolitisk kunskap utifrån en mångfald av perspektiv.
  • Vilja stärka Sveriges utrikespolitiska föreningar och ge ett mervärde till föreningarna genom representationsuppdraget i FN.

Krav från LSU på den sökande är:

  • Personen ska vara väl förankrad i någon av LSU:s medlemsorganisationer.
  • Vara mellan 18-25 år då uppdraget genomförs.
  • Personen bör ha en insikt om och förståelse för ungdomspolitiska perspektiv, vara intresserad av och ha erfarenhet av påverkansarbete och en vilja att verka i politiska miljöer.
  • Den sökande ska också vilja vara en resurs för LSU:s medlemsorganisationer.

 

Efter deadline skickas alla ansökningar till UFS förbundsstyrelse som under en vecka kommer att ta beslut via per capsulam (mejl) om vilka två ungdomar som förbundet ska nominera till representantuppdragen. Den 1:a november skrivs nomineringarna tillsammans med de två nominerade, och skickas därefter in till LSU.

FN representant unga .jpg
LSU:s representant, Noura Berrouba, är för tillfället i New York där hon under 2-3 veckor representerar Sverige i Generalförsamlingens 71:a session.
fn representant unga 2.jpg
Unga FN-representanter.

 

%d bloggers like this: