Föreläsning om Retorik

retorik_banner_date

Torsdagen den 24 September är UPF:s första föreläsning i samarbete med Folkuniversitetet för terminen. Anders Sigrell, professor från Lunds universitet kommer att prata om retorik och om konsten att välja språk konstruktivt.

Det mest grundläggande axiomet för retorik som vetenskap och praktiskt kunnande är att vi väljer språk. Detta språkval får konsekvenser för hur vi uppfattar vår verklighet, och därmed också etiska följder. I föredraget kommer sambandet retorik-demokrati-etik att uppmärksammas, försök kommer även att göras för att konkretisera detta samband.

(in Swedish)

Gratis inträde för UpF medlemmar, 20 SEK för övriga
Fika kommer att finnas!
Medlemskap: 50 kr/året
FB-evenemanget: https://www.facebook.com/events/726204354151836/

%d bloggers like this: