Interview – Claes Sandgren

SONY DSCBerätta lite om din bakgrund?
Jag är professor i civilrätt och har arbetat både i Umeå och i Stockholm. Utöver det har jag jobbat en del för Utrikesdepartementet men även varit ordförande på Institutet mot mutor.
Vilka områden utgår du ifrån i din forskning?
­ Vad gäller det som jag har skrivit själv så har mitt huvudsakliga fokus legat på rättssystemets roll och hur rättssystem byggs upp. Men jag har även arbetat inom en rad projekt som studerat korruption i största allmänhet.
Hur utbredd är korruptionen i Sverige?
­ Det finns ingenting som tyder på att den är särskilt utbredd.
Men om vi istället frågar hur utbredd korruptionen är bland svenska aktörer?
­ Då är det annorlunda. Jag kan inte komma med siffror men vi kan notera att det finns svenska storföretag som verkar i känsliga sektorer (infrastruktur, IT­telecom m.fl.) i svårt korrupta länder. Sverige har som ett resultat av detta fått utstå en del internationell kritik för att man inte bekämparden korruption som förekommer.
Finns det något generellt att säga rörande korruption i världen?
En trend får anses vara att det är lite som tyder på att korruptionen minskar, trots att alla ledande politiker säger sig vilja prioritera korruptionsbekämpning, fast detta är något som de senare inte riktigt tar tag i eller kanske är oförmögna att ta tag i. I vissa områden är korruption ett slags strimma som skär mellan alla områden. Det är viktigt att ta i beaktande eftersom att korruptionsbekämpning är en förutsättning för mycket annan utveckling. Ta exempelvis hälsa, vill du förbättra hälsa så måste du bekämpa korruption annars kan mycket pengar försvinna längs vägen, något som vi sett tecken på när det kommer till aidsbekämpning. I övrigt så går det att notera att EU är en av de största finansiärerna och spenderar stora resurser på att bekämpa just korruption. Nigeria är ett exempel. 
Anledningen till att korruptionsbekämpning står högt upp på politikers agenda – beror det på ett internationellt tryck eller är det något som även återspeglas hos befolkningen?
­ Ska man vara rumsren internationellt så måste man säga att man är emot korruption. Sedan är det väl så att folk är vana vid korruption samtidigt som de är urleds. I många fattiga länder uppfattas det som en inkorporerad och naturlig del av samhällssystemet, till exempel att polisen inte kommer ifall man inte betalar. Men många gånger så handlar det inte heller bara om korruption utan även vanskötsel i form av kanske dålig planering eller jättestora infrastrukturprojekt som ej kommer till stånd eller där pengar försvinner på andra saker än vad de är avsedda för.
Finns det några exempel på länder där korruption har bekämpats framgångsrikt?
­ Ja, exempelvis Singapore, Hongkong, Sydkorea och Taiwan. Vad de gjorde i exempelvis Singapore var att banta byråkratin kraftigt samtidigt som de höjde lönerna så att det blev väl ansett att inneha en befattning inom staten. Sen kan det ju också vara så att de införde drakoniska straff…
Vad är extra aktuellt inom detta område idag?
­ Det skulle kanske kunna vara det svenska medieuppbådet om korruption i Sverige. Ibland kanske det rör sig om någonting allvarligt och ibland inte alls. I vilket fall verkar det finnas ett permanent mediaintresse. Media är emellertid väldigt viktigt när det kommer till att belysa korruption, men kanske framför allt visselblåsare som förser media med sådana uppgifter. En annan tendens skulle kunna vara att vissa menar att folk har blivit rädda i Sverige och inte vågar påtala när det sker oegentligheter. Men detta håller jag inte alls med om, jag tycker att vi ser läckor överallt exempelvis folk som sitter och twittrar från sammanträden.
5 snabba:
Favorituniversitet?
Umeå Universitet
Inspirerad akademiskt av?
John Stuart Mill
Favoritfilm?
The Piano Teacher
Önskeresmål?
Isfahan i Iran.
Spontant om Norrland?
Dum fråga!

 

Interview of Marcus Anderbrant & Felicia Robertsson

%d bloggers like this: