Intervju med Göran Hjelm

För dig som missade föreläsningen med Konjukturinstitutets (KI) forskningschef Göran Hjelm så kan du nu ta del av intervjun.

Vad har du för bakgrund?

Jag läste nationalekonomi i Linköping och ett år i UK. Sen magister och forskarutbildning i Lund, varefter jag fick anställning vid KI genom kontakter med forskarkollegor.

Vilka områden och begrepp är mest aktuella just nu?

Jag skulle säga att ny teori och empiri, tack vare kris, nollränta m.m. har ändrat förutsättningarna för finanspolitiken. Skuldsättning och räntepolitik har inneburit en ökad roll för finanspolitiken gentemot monetära förhållanden. Ekonomier är beroende av negativa realräntor för att öka konsumtion och investeringar, vilket är bekymmersamt. Finanspolitik för att öka efterfrågan med Keynesianska modeller har blivit debatterat, men frågan är om vi vågar stimulera vid så höga skuldnivåer som är idag! Det sker ett slags valutakrig för att alla länder vill ha svagare växelkurser och därmed öka sin komparativa fördel. Japan, Schweiz och andra länder har vidtagit drastiga åtgärder och Sveriges krona har tydligt försvagats genom Riksbankens ändrade fokus sista året. Problematiken är att det kan liknas vid ett nollsummespel, med omfattande åtgärder, som vi inte sett förut och inte helt vet var de leder. Centralbankers likviditet bör teoretiskt öka efterfrågan hos företag och hushåll på krediter, men oro kan skapa en likviditetsfälla. Höjda kapitalkrav innebär också att bankerna blir mer restriktiva, men samtidigt har detta inte varit ett problem i Sverige, då svenska banker har relativt höga marginaler på sin kapitaltäckning.

Var följer en debatten kring detta ämne?

I Sverige finns bloggen ”Economistas”, kring EU- och policyfrågor finns hemsidan ”Vox-EU”, sen finns intressanta skribenter som Martin Wolf på Financial Times och Paul Krugman m.fl.

Någon tanke kring oljepriset?

Det sägs att prisöfrändringarna kan förklaras med till 70% utbudsökning, 30% med förändrad efterfrågan. Netto bör det vara lönsamt för länder med stor efterfrågan, men det slår olika för olika producerande länder. Tidigare oljeprisfall har exempelvis USA tjänat på, men nu slår det också hårt ekonomiskt mot fracking-industrin av oljeskiffer. P.g.a. skifferoljans produktionsförhållanden skapas också svårigheter att reglera utbudet, vilket resulterar i utbudsöverskott i USA.

Slutligen 5 snabba

Favorituniversitet: MIT

Inspirerad akademiskt av: Olivier J Blanchard

Favoritfilm: Fight Club

Resmål: London

Spontant om Norrland: Något jag skulle behöva mer av

Göran Hjelm intervjuad av Aron Segerström

Är du nyfiken på mer? Ta en titt på  Hjelms PowerPoint med intressanta slides!

PowerPoint Hjelm

%d bloggers like this: