Public Relations

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När jag i maj 2014 sökte posten som PR hade jag ingen aning om vad som väntade mig. Läsåret började jag med en skräckblandad förtjusning, ställd in för nya utmaningar var dag med en grupp människor som jag knappt kände. Redan första veckan drog det igång, och takten har varit hög ända sen dess. Istället för att göra mina studier lidande har dock arbetet i UpF hjälpt mig att bli ännu mer ambitiös och effektiv, och gett mig möjligheten att träffa fantastiskt intressanta människor, både i kommittéer och inbjudna gäster. Mitt arbete med PR har låtit mig arbeta med alla i styrelsen, med medlemmar i kommittéerna, och även knyta kontakter utåt. Delegering och planering har varit A och O, och idéerna har fått flöda i skrivandet för hemsidan och nyhetsbreven. Om UpF har krävt en stor del av mitt tid, så har jag fått än mer tillbaka i form av vänner och bekanta, och ett forum för debatt och lärande. Efter ynka 5 månader på posten har jag fått erfarenheter för livet som mina studier aldrig kunnat erbjuda. Arbetet har inte alltid varit lätt, men det är utmaningarna här i livet som får oss att växa, och UpF har gett mig den bästa växtnäringen.


When I applied for the PR-post in May 2014 I had no idea what was in store for me. I started the semester with mixed feelings, faced with new challenges every day, teamed with a group of people I hardly knew. It kickstarted the first week, and the pace has been high ever since. Instead of making my studies suffer, my work with UpF has made me even more ambitious and efficient, and has given me the opportinity to meet amazingly interesting people, both in the committees and guests. My work in PR has allowed me to work with the whole board, with members in the committees, and also to do networking outwards. Delegating and planning has been essential, and the ideas have been flowing in my writing for our website and the newsletter. If it’s true that UpF has demanded a large part of my time, it has rewarded me tenfold with new friends and acquaintances, and a forum for debate and learning. After a measly five months on the post I’ve gained experiences for life that my studies would never have been able to offer. The work hasn’t always been easy, but it’s the challenges in life that makes us grow, and UpF has given me the best soil to grow in.

/Emma Burström
Public Relations

%d bloggers like this: