EXTRA ANNUAL MEETING

upf-color3-web

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Välkommen till Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitets Extra Årsmöte 2015.

Det Extra Årsmötet kommer hållas 2015-01-29 kl. 15.30 i sal s209, Samhällsvetarhuset.

På grund av studier på annan ort gör vi nu fyllnadsval av posterna Programansvarig (1 person) och PR-ansvarig (1 person). Då det finns ett stort behov av en tydlig grafisk profil för föreningen kommer vi även att välja in en Grafiskt ansvarig (1 person). I tillägg kommer vi också att välja ytterligare en person till Valberedningen.

Vi kallar härmed till ett Extra Årsmöte för att göra dessa val och fyllnadsval.

Om du är intresserad av någon av dessa poster kan du kontaktavalberedning@upfu.org, och för mer information kan du besöka vår hemsida, vår facebooksida eller skicka ett mail till info@upfu.org. Ansökan skall vara valberedningen tillhanda senast 23/1-2015. Det Extra Årsmötet regleras i § 15 stadgarna som ni finner bifogat tillsammans med Dagordning.

Välkomna,

Styrelsen genom Filippa Cederholm
Ordförande
Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitet
ordf@upfu.org

Umeå 2015-01-15

_______________________________________________________________

INVITATION TO EXTRA ANNUAL MEETING

Welcome to Umeå Association of International Affair’s Extra Annual meeting of 2015.

The Extra Annual Meeting will be held 2015-01-29 at 15.30 in room s209, Social Science Building.

Because of studies abroad we are now holding by- elections of the posts Head of Programme (1 person) and Head of PR (1 person). Due to our need for a good graphical profile we are also electing a Head of Graphic design (1 person). We will also elect another member of the Election Board.

We are hereby inviting you to UpF’s Extra Annual Meeting to make these elections and by- elections.

If you are interested in applying for any of the posts, please send an email to valberedning@upfu.org. And you can find more information at our website, our Facebook page or contact us at info@upfu.orgYour application should be sent in before the 23/1-2015. The Extra Annual Meeting is regulated in the by-laws § 15 witch you find attached together with the Agenda

Welcome,

The Board through Filippa Cederholm
Chairman
Umeå Association of International Affairs
ordf@upfu.org

Umeå 2015-01-15

UpF Stadgar

Agenda for the Extra Annual Meeting 2015

Dagordning till extra årsmöte 2015

%d bloggers like this: