EXTRA ANNUAL MEETING

upf-color3-web

UPF Umeå EXTRA VALÅRSMÖTE

(In English below)

UPF Umeå kommer ha extra valårsmöte den 29/1 2015, i S209 i Samhällsvetarhuset på Umeå Universitet, kl 15:30. Föreningen söker just nu fyra poster; en programansvarig, en PR-ansvarig, en grafiker samt en ledamot till valberedningen.

Programansvarig

Att vara programansvarig innebär att i huvudsak planera och arrangera föreläsningar. Du är också ansvarig för att leda programkommittén samt att vara aktiv i föreningens styrelse. Du som söker bör vara kreativ och ha idéer för föreningens utveckling. Det krävs att du som söker har planeringsförmåga såväl som social kompetens och samarbetsvilja.

PR-ansvarig

Att vara PR-ansvarig innebär ansvar för föreningens marknadsföring och hemsida. Posten innebär i korthet att du sköter föreningens marknadsföring, hanterar föreningens aktiviteter på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och hemsidan. Du är också ansvarig för att skapa nyhetsbrev samt att leda en kommitté i PR-arbete. Posten är en del av UPF’s styrelse vilket innebär ett aktivt deltagande i styrelsearbetet. Det krävs planeringsförmåga och motivation för att driva föreningens arbete framåt. Vi ser med fördel att du som söker är social och samarbetsvillig. Det är ett krav att du är bekväm att använda engelska i såväl tal som skrift.

Grafiker

En grafiker har ansvar för skapandet och trycket av UPF’s affischer och annat informationsmaterial som kan komma att behövas. Du kommer också leda en grafik-kommitté kring samma arbete. Grafikern är också ledamot i styrelsen vilket kräver ett aktivt styrelsearbete. Du som söker bör ha erfarenhet av grafisk design samt kunskap om att hantera relevant programvara.

Ledamot till valberedningen

Att arbeta i valberedningen innebär i korthet att nominera nya kandidater till styrelse, valberedning och en representant till förbundsstyrelsen. Du som söker bör ha ambitionen att vilja påverka föreningens framtid och att på bästa möjliga sätt tillgodose föreningen med en framtida ledning.

Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Syftet med verksamheten är att öka medvetenheten och främja debatten kring internationella frågor. Detta görs framför allt genom att ordna intressanta föredrag med utrikespolitisk prägel, men även genom att arrangera seminarier, debatter, filmkvällar, studieresor och sociala aktiviteter som knyter an till dessa teman. Målet är att öka förståelse och respekt mellan människor från olika geografiska, sociala, politiska och religiösa bakgrunder.

Är du intresserad att söka posten gör du detta till: valberedning@upfu.org senast den 23/1 2015.

Tveka inte att höra av dig vid frågor eller funderingar kring posterna eller föreningen. Om du vet någon som skulle vara intresserad, be dem kontakta oss på valberedning@upfu.org eller ringa Katarina Hansson på 072-7201903

Missa inte chansen att utmana dig själv och få nya erfarenheter!

————————————————————————————————————————————————

The Association of International Affairs Umeå will have an extra annual election meeting January 29th 2015 at 15:30, in S209 in the Social Science building at Umeå University. The vacant positions are one Head of Programme, one Head of Public relations, one Graphic Designer and one member of the Election Board.

Head of Programme

Being Head of Programme means responsibility for planning and arranging lectures. You will also be in charge of and lead a program-committee, together with out other Head of Programme. The Head of Programme is also a member of the board which requests active work within the board. Preferably, you should be creative and have ideas on how to develop the association. You should have good planning skills as well as social competence and collaboration skills.

Head of Public Relations

Being head of PR means responsibility for marketing the association. You will be in charge of the website and communication via social media such as Facebook, Twitter and Instagram. Further, you will be responsible för creating a monthly newsletter and you will be in charge of and lead a committee. The position is a part of the board which requests active work within the board. You should have good planning skills as well as motivation to develop the association further. It is mandatory to be able to speak and write English.

Graphic Designer

Being Graphic Designer means that you will have responsibility for creating posters as well as other kinds of informative material on behalf of the association. Also you will be in charge of a committee working with graphic design. The position is a part of the board which request active work within the board. Preferably, you should have some experience of working with graphic design and also have knowledge about pertinent computer software.

Member of the Election Board

The Election Board works with nominating new members of the board, Election Board and a UFS- representative. To be in the election committee you should have ambitions on how to contribute to the future for the association in the best way possible.

The Association of International Affairs at Umeå University is a politically and religiously independent nonprofit association. The main purpose of our association is to raise the awareness of and encourage to debate about international issues. To achieve this we primarily organize interesting lectures with international topics, but also host seminars, debates, movie nights, field trips and social activities on the same theme. The goal is to increase the understanding and respect between people from different geographical, social, political and religious backgrounds.

Does this sound interesting? If you want to apply to a position, ask questions or just talk to us you are welcome to contact current election committee on:
valberedning@upfu.org or call Katarina Hansson tel. 072-7201903, before January 23rd 2015.

Don’t miss this great opportunity to challenge yourself and gain lots of new experience!

%d bloggers like this: