MEET OUR NEW SECRETARY SANDRA NILSSON

SONY DSC

Jag är otroligt glad att i år få joina styrelsen för Utrikespolitiska föreningen, som jag så länge brunnit för. Som många andra medlemmar var jag fast för föreningen efter min första föreläsning och sedan dess har intresset och engagemanget för bara vuxit sig starkare. Jag hoppas och tror mig kunna bidra till styrelsen med nya idéer och ett fortsatt tydligt och strukturerat arbete, så att vi får fortsätta vårt program med fantastiska föreläsare och bjuda in alla våra medlemmar till att lyfta aktuella internationella frågor till diskussion.

Personligen brinner jag särskilt för markrättighetsfrågor i utvecklingsländer och i synnerhet dess jämställdhetsproblematik. En annan hjärtefråga är behovet av en öppen migrationspolitik i Sverige, Europa och globalt. Jag skulle gärna se att vi får till ett seminarium eller en debatt på detta ämne framåt våren, då det minst sagt är en dagsaktuell utmaning på alla nivåer.

I’m incredibly happy to join the board of UpF this year, an organisation that I’ve been passionate about for a long time. As so many other members, I was captivated by the association after my first lecture and ever since my interest and involvement has grown ever stronger. I hope and think that I will be able to contribute to the board with new ideas and by continued well structured work, so that we can continue offering a program with amazing lecturers and the possibility for all our members to raise current international affairs to discussion.

Personally, I’m passionate about land rights issues in developing countries and especially it’s implications for equality. Another question close to my heart is the need for an open migration policy in Sweden, Europe and globally. I would like to see a seminar or a debate on this issue this spring, as it is, to say the least, a current challenge on all levels. 

/ Sandra Nilsson, Secretary

%d bloggers like this: