ADDITIONAL ANNUAL MEETING

upf-color3-web

Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå universitet välkomnar samtliga medlemmar till Extrainsatt Årsmöte!

NÄR? 6 november 2014, 17.15

VAR? S506, Samhällsvetarhuset

Det som kommer att behandlas under mötet är tillsättandet av ny sekreterare då vår nuvarande tyvärr avgår på grund av praktik på annan ort. Av UpFs stadgar framgår att styrelsen skall bestå av bland annat en sekreterare, därmed utlyses fyllnadsval för denna post och föreningen kallar härmed till ett extra årsmöte där denna post ska tillsättas. Regler kring extra årsmöte regleras i § 15 i föreningens stadgar.

I rollen som sekreterare arbetar du tillsammans med ordföranden, vice ordföranden och kassören inom presidiet med föreningens administrativa uppgifter så som bidragsansökning, redovisning och beredning av årsmöten. Du för protokoll och säkerställer tillgängligheten för dessa till övriga inom styrelsen samt våra medlemmar. Du bör kunna arbeta på såväl engelska som svenska och bör även vara välorganiserad och strukturerad. Erfarenheter inom styrelsearbete är välmeriterande på arbetsmarknaden och där är administrativa kunskaper särskilt eftertraktade. Som en del i styrelsen och föreningen UpF möjliggör du diskussioner inom globala frågor på en politiskt och religiöst obunden platform på campus i Umeå.

Vill du vara med? Kontakta valberedning@upfu.org. För mer information kan du besöka fliken about us här på vår hemsida, vår facebooksida eller skicka ett mail till info@upfu.org.

___________________________________________

Umeå Association of International Affairs hereby welcome all member to our additional annual meeting where we will process the election of a new secretary since the predecessor was offered an internship on a different location.As the associations by-laws stipulate, the board must consist of a Secretary in the praesidium, hence we auspicate a by-election for this post. Our by-laws only exist in swedish at the moment and currently being translated into english for our international members.

WHEN? 6th of November, 17.15

WHERE? S506, The Social Science building

As secretary you work closely with the president, vice president and the treasurer in executing the administrative duties of the association. This includes applications for fundings from our contributors. You also write protocols and make sure that these are available for the rest of the board at all times. You send out mails to our members on a regular basis to inform them about upcoming activities. As secretary you should be able to communicate very well in both Swedish and English. You’re preferably very organized and structured as a person.

If you are interested in applying for this post contact valberedning@upfu.org, for more information visit our ‘about us‘ page here on our website, our facebook page, or email us at info@upfu.org.

%d bloggers like this: