INTERVJU MED JOAKIM BERNDTSSON

Joakim Berndtsson

Vilka områden och begrepp utgår du ifrån i din forskning?

”Frågan om staten och den privata säkerhetsindustrin spänner över många ämnesområden. Internationella säkerhetsstudier, fred- och konflikt, internationell rätt m.m. är relevant inom forskningen. Det kan börja med sociologiska klassikers perspektiv och sluta i teknikutvecklingen, med tjänster och varor som säljs på globala marknader. Området betonar bland annat hur en form av kommersialisering av krig och säkerhet skett, vilket förändrar konfliktmönster. Företag kan ha flotta kontor i Washington men kan ha kontroversiell verksamhet overseas, som påverkar olika konflikter. Företag och stater bidrar därigenom till skapandet av ett gemensamt ”risksamhälle” där vi blir besatta av att kalkylera och lokalisera risker, vilket i förlängningen kan leda till exempelvis ‘Gated Communities’. ”

Var finns debatten kring detta och vilka exempel finns?

”I liten mån i Sverige. Viss debatt om svensk användning av säkerhetsvakter utomlands, diskussion mellan exempelvis försvars-, justitie- och utrikesedepartementen, samt några frågor/svar och motioner i riksdagen. Ett ganska litet område inom forskningen i Sverige, förutom mig själv också Marcus Mohlin vid Försvarshögskolan. Annars ett stort forskningsfält USA och Storbritannien, inom thinktanks och försvarshögskolor. RAND Corporation är ett exempel på en thinktank som gjort en del studier i ämnet. Det är egentligen inga nya frågor i sig då privata aktörer funnits länge, men utvecklingen är mycket dynamisk. Ett ganska vardagligt exempel kan ju vara bristande kontroll över ordningsvakter – de jobbar formellt under ”polismans ledning”, men är likväl ganska otydligt kontrollerade.”

Vad är aktuellt inom området idag?

”Ett relativt nytt fenomen är en internationell process för ökad reglering av marknaden och företagen som är aktiva. Från att ha varit i princip självreglerat med frivilliga riktlinjer för företagen, till mer övervakande, extern granskning utifrån internationell lagstiftning. Schweiziska utrikesdepartementet var initiativtagare till detta, som kom att kallas ”The Montreux Document”, och har sedan blivit ett multi-stakeholderinitiativ med NGOs, stater och företag. Det är kopplat till befintilig internationell rätt och kan möjligen fungera, då även branschen är positiv. Det har funnits ett stort juridiskt glapp p.g.a. att man alltid utgått från statliga perspektiv, men händelser relaterade till Abu Ghrabi-fängelset och företaget Blackwater har fått igång processer för reglering.”

Debatten, politiken?

”Debatten har varit extremt polariserad och när det blev ett forskningsområde fanns det de som talade om ”legosoldater” medan andra funderade kring ”framtidens fredsbevarare” och frågan blir ju om man kan låta marknaden jobba för säkerhet, i vilken utsräckning eller inte alls? Det väcker svåra frågor kring våldsanvändning, där alla har åsikter om hur det bör vara. Det har saknats politisk debatt och forskning, det har inte hänt mycket på tio år på den fronten i Sverige och det senaste har främst rört frågan kring beväpnade vakter på svenska fartyg, för att motstå pirater. Men det är tillräckligt många frågor som går in i detta område för att en debatt borde föras.”

Slutligen 5 snabba:

Favorituniversitet: Måste väl vara lokalpatriotisk och säga Göteborg!

Inspirerad akademiskt av: Charles Tilly, som forskade mycket runt statens utveckling. Skrev bland annat texten ”War Making and State Making as Organized Crime” och boken Coercion, Capital and European States som varit stora inspirationskällor.

Favoritfilm: Tinker, tailor, soldier, spy.

Resmål: London, varit mycket dit privat och även i tjänsten – alltid något nytt, något annorlunda, men ändå familjärt.

Spontant om Norrland: Väldigt vackert, man fångas av naturen. Var till Kebnekaise för några år sedan, det var en överväldigande känsla att vara en liten individ i ett så stort, vackert landskap!

%d bloggers like this: