NOMINATING COMMITTEE

upf-color3-web

Valberedning

UPF söker ny valberedning. Detta innebär att tre poster som valberedare är vakanta!

Som del av valberedningen är du med och formar UPF och styrelsen och det är därför viktigt att du strävar efter en könsmässig balans bland kandidaterna samt en mångfald av kompetenser och utbildningar bland de förtroendevalda.

Denna post innefattar att du aktivt ska söka, intervjua och nominerar kandidater till förtroendeposter inom UPF när detta behövs. Under årets gång har du också tät kontakt med styrelsen och är väl förtrogen med samt arbetar efter föreningens stadgar.

Som del av valberedningen kommer du framförallt att vara aktiv under delar av våren inför valårsmötet i maj. Det kan dock även krävas att nya kandidater söks under terminen när en post av någon anledning blivit vakant.

Intresserad? Maila oss på info@upfu.org

 

 

Nominating Committee

UPF Umeå is currently looking for a new Nominating Committee, consisting of three members.

As committee member you help shape the UPF board through your nominations of candidates, striving for gender balance and diversity in competences and fields of education.

Your duties include actively searching for, interviewing and nominating candidates for the different posts on the UPF board when vacant. Throughout the scholastic year you will stay in contact with the incumbent board, and also have close knowledge of UPF’s by-laws by which you will perform your assignments.

The main part of the Nominating Committee’s work will take place during spring, leading up to the Annual Meeting in May, although your services might be needed at any time if, for any reason, a post on the board is vacated prematurely.

Interested? Email us at ordf@upfu.org

%d bloggers like this: