Vill du bli vår nya kassör eller revisor?

entill

Styrelsen 2013/2014 tillsammans med Martin Schibbye och Johan Persson. Vill du bli vår nya kassör eller revisor?

Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet söker fylla två spännande uppdrag som öppnats under hösten. Vi söker en kassör till styrelsen samt en verksamhetsrevisor.

Kassör: Som kassör har du ansvar för föreningens ekonomiska förehavanden. Du har det yttersta ansvaret för kassahanteringen efter varje föreläsning eller aktivitet, du betalar räkningar, sköter bokföring och redovisning samt håller kontakt med vår revisor på regelbunden basis. Du informerar regelbundet styrelsen om dina ansvarsområden. Tillsammans med ordföranden redovisar du projekt och söker om bidrag för verksamheten. Ytterligare administrativa uppgifter tillkommer utöver detta. Som kassör ska du vara mycket noggrann, ansvarstagande och ha framförhållning. Tidigare erfarenheter eller kunskaper om ekonomi är meriterande. För denna post bör du kunna förstå svenska på en grundläggande nivå.

Som kassör är du även styrelseledamot, och med den uppgiften förväntas även: Att du kommer till och är förbered inför samtliga styrelsemöten för att aktivt kunna delta på dessa. Du ska kunna representera föreningen gentemot externa parter. Vid förenings verksamhet och styrelsens gemensamma arbete ska du vara närvarande och aktiv.

Revisor: Som revisor sköter du givetvis föreningens revision efter varje verksamhetsår. Eftersom detta är ett ganska omfattande uppdrag kommer du som blir vald till revisor inför första årsmötet arbete tillsammans med föreningens nuvarande revisor. Tanken är att du sedan ska kunna utföra arbetet själv, och vi ser därmed helst att du har möjlighet att ta uppdraget som revisor under en längre period.

Båda uppdragen är roliga och meriterande. Vi söker dig som har ett stort intresse för utrikespolitiska frågor och är beredd att lägga tid på att arbeta för föreningen. Helst ser vi att du har ambition att stanna på uppdraget längre än endast detta verksamhetsår. Handlingar och dokument som ska revideras i är i huvudsak på svenska varför du som söker också måste kunna svenska.

Skriv en beskrivning av dig själv och maila denna tillsammans med eventuella bilagor: CV, rekommendationer, eller liknande, till valberedningen valberedning@upfu.org senast den 1:a december.

Med vänlig hälsning,
Fabian Svanelind
Valberedningen
Mail valberedning@upfu.org.

English translation
Umeå Association of International Affairs seeks to fill two vacancies: the post as a treasurer (member of the board) and the post as accountant. To apply you send an e-mail to valberedning@upfu.org where you describe yourself. Attach CV and/or other relevant documents and recommendations.Last day of application is 2013-12-01.

These posts require that you can understand and express yourself in swedish since most of the documents you will be working with are in swedish (for the post as treasurer you only need to understand written swedish on a more basic level). We are striving to have all external communication in both swedish and english but internally we are not there yet, unfortunately.

%d bloggers like this: