Invitation to Extra Annual Meeting

Hej nya och gamla UPF:are!

Det har nu blivit dags att kalla alla medlemmar till extra årsmöte måndag 2013-12-09 kl 17.15 för fyllnadsval av kassör till styrelsen. Styrelsen har också beslutat utlysa och välja en (1) extra revisor, utöver den vi redan har, och därför kommer det extra årsmötet också behandla detta. Dagordningen är bifogad.

Vill du bli vår nya kassör eller extra revisor? Information finns på http://upfu.org och vill du söka så gör du det till valberedning@upfu.org senast den 2013-12-01, dvs. nu på söndag.

Frågor, små som stora, tar jag gärna emot eller vidarebefordrar till någon som kan svara!

Med vänliga hälsningar,
Sanna Forsberg
Ordförande
Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitet
Mail ordf@upfu.org
Tel +46(0)70-628 05 96
http://upfu.org

IN ENGLISH

Hello new and old members!

It is now time to invite all members to an extra annual meeting Monday 2013-12-09 at 17:15 to elect a new treasurer. The board has also decided to announce and elect an extra accountant, that is one (1) more accountant beside the one we already have.The agenda is attached.

Do you want to be our new treasurer or accountant? Information is available on http://upfu.org and you apply by e-mailing valberedning@upfu.org no later than 2013-12-02, ie. on Sunday.

I am happy to answer any question and/or forward to someone who can!

Kind regards,

Sanna Forsberg
Chairman
Umeå Association of International Affairs
Mail ordf@upfu.org
Tel +46(0)70-628 05 96
http://upfu.org

ATTACHED

Agenda Dagordning

%d bloggers like this: