Utrikespolitiska föreningen söker engagerade!

Utrikespolitiska föreningen är en ideell och politiskt obunden förening vars syfte är att uppmärksamma viktiga internationella frågor och ge nya perspektiv. Vi efterfrågar följande poster:

Sekreterare: För protokoll på styrelsemöten och ansvarar för medlemsregistret. Det är också sekreterarens uppgift att maila ut information till våra medlemmar. Är du ordningsam, noggrann och duktig på att formulera dig skriftligt? I så fall kan sekreterarposten vara något för dig!

Programansvariga (2 st): Den givande posten som programansvarig innebär att du har huvudansvaret för att boka föreläsare till UPF. Du ordnar dessutom med biljettbokning för resor och boende åt våra föreläsare. När föreläsningen ska äga rum är det du som ser till så att allt flyter på som det ska. Du kommer tillsammans med den andra programansvariga att få en hel del att göra, men detta kompenseras med att ni kommer att träffa otroligt intressanta människor. Ambition och flexibilitet är egenskaper som behövs för denna post.

Extra PR-ansvarig: Gillar du att jobba grafiskt? Som PR-ansvarig har du hand om layout av affischer och övriga trycksaker. Det är de PR-ansvarigas uppgift att se till att marknadsföringen av föreningen sköts på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. De PR-ansvariga är också ansvariga för uppdatering av UPF:s hemsida.

Redaktör: Som redaktör i Utrikespolitiska föreningen jobbar du med tidskriften Utpost. Redaktörensuppdrag är att jobba med skribenter, grafiska formgivare och fotografer för att sätta ihop ett nummer av tidningen som ges ut en gång per termin. Redaktören ansvarar för att rekrytera medlemmar till redaktionen, se till att redaktionens arbete flyter på smidigt och denne sköter också kontakten med tryckeriet. Som redaktör är du även med och tar fram idéer för hur tidningen Utpost ska kunna bli ännu mer läsvärd och nå ut till fler läsare. Positionen som redaktör är en styrelsepost i Utrikespolitiska föreningen Umeå.

Ledamot: Ledamöternas roll i styrelsen kan variera, men det handlar främst om att stötta de andra styrelsemedlemmarna i deras arbete samt att ansvara för mindre uppgifter som man anmäler intresse för på styrelsemötena. Ledamotsrollen är utmärkt om man vill få tillfälle att lära sig mer om hur en styrelse fungerar!

Anmäl intresse till valberedning@upfu.org senast 4 november! Skriv gärna en kort presentation av dig själv.

Vid frågor, kontakta ordf@upfu.org

%d bloggers like this: