UpF söker engagerade!

Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitet (UPFU) är en del av Utrikespolitiska Förbundet (UFS), vars syfte är att främja debatt och öka medvetenheten kring internationella frågor. Verksamheten riktar sig främst till studenter men alla är välkomna. Umeås lokalförening söker nu engagerade personer till samtliga styrelseposter:

Ordförande
Posten som ordförande förutsätter god organisatorisk förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet, noggrannhet, bra kommunikationsförmåga och ett gott omdöme. Sökanden bör tycka om att leda och ha lätt för att få en överblick över det arbete som görs samt kunna stötta övriga styrelsemedlemmar i sitt arbete. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete och mötesvana är önskvärt.

Vice ordförande
Vice ordförande har i sitt uppdrag ansvar för att vara ordföranden behjälplig samt vara så pass insatt i föreningens styre och handhavanden att den kan ersätta ordföranden, i den mån det behövs. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete och mötesvana är fördelaktigt.

Programansvarig
De programansvariga bär huvudansvaret för anordning av föreningens utåtriktade aktiviteter. Det medför arbete med att kontakta föreläsare, boka resor och se till att relevant materiell finns tillgängligt. Uppdraget kräver problemlösande, flexibilitet, stresstålighet och ett driv att genomföra saker.

Kassör
Kassören ansvarar för föreningens ekonomi vilket innebär uppgifter såsom löpande bokföring, redovisning av projekt, upprättandet av bokslut samt att hitta finansieringsmöjligheter tillsammans med ordförande och viceordförande. Som kassör är det önskvärt att ha baskunskap i hur man hanterar och genomför en budget, bokslut, resultatrapporter osv., varför en ekonombakgrund är meriterande.

Sekreterare
Sekreteraren ansvarar för att föra protokoll under styrelsemöten, att hålla medlemsregistret uppdaterat och skicka ut brev till medlemmarna inför föreläsningar. Sekreterarens arbete är således viktigt för att bibehålla ordning inom föreningen varför det är önskvärt att sökanden har tidigare erfarenheter av att föra protokoll, kan uttrycka sig väl i skrift och är noggrann.

Redaktör
Redaktören ansvarar för webb- och pappersupplagan av Utpost och upprätthållandet av kontakten med Utposts övriga lokalredaktioner. Redaktören bör ha en god ledarskaps- och organisatorisk förmåga för att kunna koordinera skribenterna i deras arbete samt kunna uttrycka sig väl i skrift. Tidigare kunskap av design och formgivning/layout, genom programvara såsom InDesign är meriterande.

PR- ansvarig
Uppdraget som PR-ansvarig innebär arbete med att marknadsföra UPFU och dess aktiviteter till allmänheten genom Facebook, affischer och mail. En allmänt god datavana är en förutsättning och grundläggande kunskaper i webbdesign och layout (ex. genom Adobe) kan vara till stor nytta.

UFS – representant
UFS-representanten är länken mellan lokalföreningen och förbundet, således krävs en god kommunikativ förmåga. Inom uppdraget som UFS-representant fordras deltagande i förbundets nationella möten, som verkar för förbundets framtida utveckling.

Förutom dessa specifika poster söks även ledamöter till styrelsen samt en ny valberedning för 2012/2013. Sök till valberedningen genom att skicka en liten personlig presentation till sekreterare@upfu.org senast den 14/9.

 

Är du intresserad av någon av styrelseposterna? Skicka då en ansökan till valberedning@upfu.org (Deadline 14 september 2012) 

%d bloggers like this: