Bli UFS representant!

Bli UFS representant!
Vill du engagera dig i en styrelse på nationell nivå? Nu utlyser UpF Umeå en ny ledamot till Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS)! Ledamoten ska representera UpF Umeå vid förbundsstyrelsens möten, vid årsstämman och andra träffar. Detta ger dig chansen att öka dina kunskaper i utrikespolitiska frågor och samtidigt skapa kontakter med andra engagerade runt om i landet. UFS kommer bland annat delta på Almedalsveckan i juli och håller varje år ett uppskattat konvent.

UFS, är de utrikespolitiska föreningarnas samarbetsorgan i Sverige. UFS är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med syfte att främja spridandet av kunskap och att väcka debatt i Sverige kring internationella politiska frågor. UFS utgörs för närvarande av tio medlemsföreningar som alla representeras i förbundsstyrelsen och vid den årliga stämman. Förbundsstyrelsen håller sammanträden på de olika medlemsföreningarnas hemorter minst fem gånger per år. Lokalföreningarna inom UFS är: UF Göteborg, UF Jönköping, UF Karlstad, UF Linsköping, UF Malmö, UF Örebro, UF Södertörn, UF Stockholm, UF Uppsala, UPF Lund, UPF Umeå.

Låter detta intressant? Tveka inte att söka till posten som UFS ledamot och representant för Umeå. Skicka din anmälan till info@upfu.org . Vid frågor angående uppdraget kontakta nuvarande UFS representant Shanthi Redeback på: umea@ufsverige.org eller 0769270962.
Sista dag för anmälan är tisdag 10 maj

%d bloggers like this: