Utrikespolitiskt konvent 2011 i Uppsala

Now you can register for the SAIA (Swedish Association of International Affairs) Convention 2011 – theme Religion & Politics. 1 to 3 of April in Uppsala. As a member of the UPF the bus ride (round-trip), accommodation and entry fee is included for only 350 SEK!
There are 35 seats available from Umeå and first come first served applies. To buy tickets and more info visit the UFS website http://ufsverige.org/konvent/

Nu kan man anmäla sig till Utrikespolitiskt konvent 2011 – tema Religion & Politik. 1-3 april i Uppsala. Som medlem i UPF får man resa, boende och inträde för bara 350 kr!
Det finns 35 platser från Umeå och det är först till kvarn som gäller. För att köpa biljett och mer information gå in på UFS hemsida http://ufsverige.org/konvent/

%d bloggers like this: