Fredsobservatör berättar om sina erfarenheter från Mexico

Nelson Rivera, fredsobervtör för Kristna fredsrörelsen kommer till Upf och berättar om sina erfarenheter från Mexico. Oktober – datum ej fastställt. Han kommer att berätta om sina observationer i 3 byar från Chiapas: Cruztón, Agua Clara och Acteal och deras kamp för sina ekonomiska, ekologiska och kulturella rättigheter. Vilka krafter kämpar de mot såväl utländska som inhemska? Han kommer att lägga speciellt fokus på Acteal. Där 49 personer mördades, 1997, när de var samlade i byns kyrka trots den uttalade pacifismen som fanns i byn. Inledningsvis kommer han med en kort beskrivning om Zapatisterna uppror 1994, dess orsak och målsättning mest som en bakgrund till situationen i dem nämnda byar. Till slut kommer han lämna några förslag om hur vi bidra och hjälpa till, inte ekonomisk, utan med signering av protestaktioner eller med att direkt åka till Chiapas och arbeta som Fredsobservatör. Inträde 20 kr för icke-medlemmar. Fritt inträde för medlemmar i Upf Umeå eller UFS. Medlemsskap kostar 50 kr för två terminer. Vi uppdaterar tid och lokal fortlöpande

%d bloggers like this: