Refromer inom försvarmakten

Försvarministern, Sten Tolgfors, kommer till Umeå universitet och Utrikespolitiska föreningen den tisdagen den 31/8 kl 13.15 sal B206 i Humanisthuset, Umeå universitet. Han kommer hålla ett föredrag om säkerhetspolitiska reformer som har genomförts i Sverige de senaste åren, vad som händer inom svensk säkerhetspolitik idag och beröra den ständigt aktuella frågan om svenska trupper i Afghanistan.
Efter föredraget finns det tid för frågor.
OBS! Föreläsningssalen har endast 48 platser. Då detta föredrag blev inbokat för två dagar sen fanns det på grund av terminsstart inga andra lediga salar. Vi har kontaktat personer som bokat större salar vid denna tidpunkt och frågat om de kan göra plats i salarna för försvarsministern föredrag. Hittills utan att lyckats. Vi kommer att fortsätta söka efter en större sal. Men som det ser ut nu uppmanar vi er att komma i tid då det finns begränsat antal platser. Upf kommer att vara på plats kl 12.55.
Entré 20 kr, gratis för medlemmar i Upf eller UFS. Medlemskap i Upf 50 kr.

%d bloggers like this: