Refromer inom försvarmakten

Försvarministern, Sten Tolgfors, kommer till Umeå universitet och Utrikespolitiska föreningen den tisdagen den 31/8 kl 13.15 sal B206 i Humanisthuset, Umeå universitet. Han kommer hålla ett föredrag om säkerhetspolitiska reformer som har genomförts i Sverige de senaste åren, vad som händer inom svensk säkerhetspolitik idag och beröra den ständigt aktuella frågan om svenska trupper iContinue reading “Refromer inom försvarmakten”