Carl Bildt gästar UPF

“Sveriges röst i Europa, Europas röst i världen – Utrikespolitiska utmaningar efter Lissabonfördraget”

Sveriges utrikesminister Carl Bildt gästar Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet.
Fredagen den 21 maj, kl. 16.15
Aula Nordica
, Universum-byggnaden på universitetsområdet.

Carl Bildt är sedan 2006 Sveriges utrikesminister och har tidigare varit FN-medlare i Kosovo på 90-talet.
Nu kommer han till Umeå och Upf för att tala om hur Sveriges och EU:s utrikespolitik har förändras efter att införandet av Lissabonfördraget. Hur kan Sverige påverka och vilken betydelse har EU i världspolitiken?

Välkomna!

%d bloggers like this: